Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Ubecy/Esbecy

Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim (1944-1990)

© Copyright by Krystian Pielacha & Towarzystwo Nauki i Kultury “Libra”, 2022
DOI: https://doi.org/10.36121/INBROSZ.2022.03.07

Proponowany sposób cytowania:

Krystian Pielacha, Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim (1944-1990), https://doi.org/10.36121/INBROSZ.2022.03.07, Spis funkcjonariuszy UB z lat 1944-1956


 

Wstęp

Zarys dziejów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim

Spis funkcjonariuszy UB z lat 1944-1956

Spis funkcjonariuszy SB z lat 1957-1975

Spis funkcjonariuszy Referatu Paszportów SB z lat 1975-1983

Spis funkcjonariuszy Grupy Operacyjnej SB z lat 1981-1983

Spis funkcjonariuszy SB z lat 1983-1990

Spis stanowisk kierowniczych UB/SB z lat 1944-1990

Zakończenie

Bibliografia