Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Donosiciele UB/SB

 

Lista informatorów i tajnych współpracowników radzyńskiej bezpieki (1944-1975)

© Copyright by Dariusz Magier & Towarzystwo Nauki i Kultury “Libra”, 2019

Proponowany sposób cytowania:

Dariusz Magier, Lista informatorów i tajnych współpracowników radzyńskiej bezpieki (1944-1975), http://instytutszlubowskiego.pl/donosiciele-ub-sb/


 

Prezentowana lista została opracowana w oparciu o informacje z ogólnie dostępnego inwentarza archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Inwentarz jest głównym środkiem ewidencyjnym zasobu Archiwum IPN, który sukcesywnie, w miarę opracowania akt przechowywanych w Archiwum IPN, publikowany jest w sieci. Do tej pory udostępniono tytuły nieco ponad 2 mln rekordów (teczek). Należy się zatem spodziewać, że wraz z upływem czasu w Inwentarzu pojawiać się będą kolejne teczki informatorów i tajnych współpracowników, z okresu od drugiej połowy lat 70. do roku 1989.

Lista zawiera osoby zarejestrowane jako informatorzy i tajni współpracownicy, których teczki prowadzone były przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim (1944-1954), Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim (1954-1956) i Referat ds. Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Radzyniu Podlaskim (1956-1975). Oznacza to, że zawiera ona informatorów i tajnych współpracowników UB i SB z terenu powiatu radzyńskiego z lat 1944-1975. Ponadto znalazły się na niej osoby pochodzące z tego terenu, które czasowo znalazły się poza nim i tam zostały zwerbowane na donosicieli komunistycznej bezpieki. Najczęściej dotyczyło to poborowych zasadniczej służby wojskowej, którzy stawali się tajnymi współpracownikami Wojskowej Służby Wewnętrznej.

Poniższa lista zawiera osoby, które zostały zarejestrowane jako informatorzy i tajni współpracownicy, i dla których założono teczki obecnie znajdujące się w zbiorach IPN. Warto zauważyć, że jest to jedynie informacja ewidencyjna, nie przesądzająca o ciężarze informacyjnym ich zawartości, a zatem także o rozmiarach destrukcji poczynionych przez poszczególnych donosicieli w podziemiu antykomunistycznym oraz życiu poszczególnych osób inwigilowanych przez komunistyczną bezpiekę, jako groźnych dla ustroju PRL. Ocena głębi informacji będzie możliwa dopiero po lekturze dokumentów zawartych w teczkach.

Lista zawiera następujące dane: nazwisko i imię informatora/tajnego współpracownika, pseudonim, lata współpracy oraz sygnaturę jego akt w archiwum IPN.

 

L.p.

 

Nazwisko i imię

 

Pseudonim

 

Lata współpracy

 

Sygnatura teczki donosiciela

 

1 Angowski Konrad „Zaręba” 1964-1974 IPN BU 2386/1256
2 Badziak Jan „Poeta” 1953-1960 IPN Lu 0024/854 t. 1-2
3 Bagniuk Henryk „Krystyna” 1969-1974 IPN Lu 00103/97
4 Basara Stanisław „Ptak” 1954-1957 IPN Lu 0017/909
5 Bernat Tadeusz „Walek“ 1949-1963 IPN Lu 0017/1392
6 Błaszczuk Franciszek „Lyś/Lis”; 1946-1948 IPN Lu 003/143
7 Bober Eugeniusz; „Wróbel”; 1951-1956 IPN Lu 0017/1120
8 Bogutyn Mieczysław „Mróz“ 1948 IPN Lu 00227/59/D i J; IPN Lu 003/151
9 Całuch Aleksander „Jawor“ 1949-1959 IPN Lu 0017/1619 t. 1, 3
10 Donica Zbigniew „Don“ 1973-1977 IPN Lu 00119/8
11 Duda Jan „Kruk“ 1947-1956 IPN Lu 0024/1615 t. 1-2
12 Dudek Krystyna „Wysoki” 1957-1961 IPN Lu 00119/8
13 Dziubiński Józef „Zbyszek” 1953-1958 IPN Lu 003/654 t. 1-2
14 Ewert Stanisław „Granat” 1947-1948 IPN Lu 003/26
15 Filipek Seweryn „Lotnik” 1951-1957 IPN Lu 0024/301 t. 1, 3-4
16 Flis Czesław „Czółno” 1946-1956 IPN Lu 0024/1621 t. 1, 3-4
17 Fręchowicz Tadeusz „Szary” 1963-1965 IPN Lu 003/200 t. 1-2
18 Gajdzicki Franciszek „Sok” 1946-1948 IPN Lu 003/160
19 Grela Wacław „Osa” 1962-1965 IPN Lu 00227/112/D i J; IPN Lu 003/250
20 Grochoła Zygmunt „Marian” 1975-1977 IPN Lu 00119/10
21 Jach Józef „Ziutek” 1966 IPN Lu 003/578
22 Jaroszewski Marian „Drelich“ 1947-1957 IPN Lu 0017/579 t. 1-2
23 Jeżowski Hipolit „Tadzik” 1953-1956 IPN Lu 0017/684 t. 1-2
24 Kalicki Wacław 1961-1962 1961-1962 IPN Lu 0017/1363 t. 1
25 Kapała Jan „Borowik” 1946-1949 IPN Lu 003/441
26 Kapłan Jan „Mostowski” 1968-1982 IPN Lu 00419/954 t. 1-2
27 Karwowski Jan „Piorun” 1947-1955 IPN Lu 003/905
28 Klimiuk Edward „Lipa” 1949-1955 IPN Lu 003/1758 t. 1-2
29 Klimiuk Marek „Wrona” 1948-1956 IPN Lu 0024/1633 t. 1-2
30 Klimkowski Stanisław „Dąb” 1956-1957 IPN Lu 0017/947
31 Kornacki Mieczysław „Żuk“ 1971-1973 IPN Lu 0017/246
32 Kowalczyk Roch „Siano” 1947-1957 IPN Lu 0017/930
33 Kozłowski Tadeusz „Andrzej“ 1955-1960 IPN Lu 0017/1545
34 Kożuch Roman „Leon” 1962-1964 IPN Lu 0017/1466
35 Krawczuk Tadeusz „Marchwianiak” 1950-1956 IPN Lu 0024/1671
36 Król Jan „Gwóźdź” 1949-1955 IPN Lu 003/854 t. 1
37 Krzymowski Józef „Wrona” 1946-1948 IPN Lu 003/120
38 Kubalski Eugeniusz „Okno” 1946-1948, 1952-1956 IPN Lu 003/856 t. 1-2
39 Kurczyński Edward „Kot” 1947-1949 IPN Lu 003/408
40 Lecyk Edward „Skarb“ 1949-1961 IPN Lu 0017/1280
41 Leszak Józef „Kwiatkowski” 1960-1963 IPN Lu 0017/1398
42 Leszcz Franciszek „Ignacy” 1970-1974 IPN Lu 00103/120
43 Małoszuk Edwin „Saczuk” 1950-1957 IPN Lu 0017/1000
44 Marcinek Stefan „Sosna” 1947 IPN Lu 00227/51/D i J; IPN Lu 003/130
45 Marciniuk Stefan „Szafa” 1951-1956 IPN Lu 0017/730
46 Marczuk Mieczysław „Olek” 1964-1982 IPN Lu 00419/956 t. 1-2
47 Matyka Jan „Zbyszek” 1966-1967 IPN Lu 003/2069
48 Matysiak Zygmunt „Zygmunt” 1967-1970 IPN Lu 0024/1150
49 Michaluk Grzegorz „Piotr” 1956-1957 IPN Lu 0017/1021 t. 1-2
50 Migal Stanisław „Stasiek” 1947-1948 IPN Lu 00227/19/D i J; IPN Lu 003/51
51 Moskwa Adolf „Wiśnia” 1962-1967 IPN Lu 003/1085
52 Multon Eugeniusz „Wesoły” 1955-1958 IPN Lu 0017/487 t. 1-2
53 Musiatowicz Józef „W-36“ 1973 IPN Lu 00103/135
54 Nekreś Kazimierz „Janusz” 1949-1960 IPN Lu 0017/1664 t. 1-3
55 Niewęgłowski Antoni „Śmiały” 1952-1956 IPN Lu 0017/989
56 Olszewski Wacław „Dąb” 1950-1954 IPN Lu 003/753 t. 1
57 Ornoch Eugenia „Natasza” 1965-1966 IPN BU 3426/8215
58 Osypiuk Czesław „Sosna” 1953-1960 IPN Lu 0017/20 t. 1-2
59 Pasek Marian „Maciek” 1966-1967 IPN Lu 003/1922
60 Piekarski Czesław „Czech” 1963-1964 IPN Lu 0017/1525
61 Pieńko Eugeniusz „Ciok” 1962-1965 IPN Lu 003/225
62 Pióro Antoni „Uczciwy” 1959-1960 IPN Lu 0017/1360
63 Polikarczuk Jan „Szpak” 1951-1956 IPN Lu 0017/720
64 Przychodzki Józef „Jan” 1956 IPN Lu 0017/789
65 Puchalski Jan „Róża” 1947-1948 IPN Lu 003/126
66 Pulik Mieczysław „Mściciel” 1952-1956 IPN Lu 0017/811 t. 1-3
67 Rachoń Bronisław „Gospodarz” 1960-1981 IPN Lu 00419/862 t. 1-4
68 Rosa Marian „Albatros” 1969-1971 IPN BU 3426/11620
69 Rudzki Bronisław „Henek” 1953-1957 IPN Lu 0017/910 t. 1-2
70 Rusiński Stanisław „Kordian” 1959-1965 IPN Lu 003/245 t. 1-2
71 Rybak Tadeusz „Robert” 1970-1974 IPN Lu 00103/137
72 Saczuk Bronisław „Jarosław” 1958 IPN Lu 003/583
73 Saczuk Stanisław „Burek” 1946-1948 IPN Lu 00227/62/D i J; IPN Lu 003/149
74 Sadowski Lucjan „Konrad” 1953-1957 IPN Lu 0017/977
75 Sawczuk Władysław „Piotr” 1957-1958 IPN Lu 0017/1504
76 Sikora Ignacy „Sosna” 1958-1960 IPN Lu 0017/1662
77 Sobechowicz Jan „Młody” 1962-1963 IPN Lu 0017/1425 t. 1-2
78 Sokólski Zdzisław „Paweł” 1967-1969 IPN Lu 0024/673
79 Sosnowski Stanisław „Len” 1951-1958 IPN Lu 003/890
80 Sójka Marian „Krawczyk” 1956-1958 IPN Lu 0017/1592
81 Stefaniuk Stanisław „Janusz” 1956 IPN Lu 0017/861
82 Szczepański Waldemar „Sęp” 1954-1965 IPN Lu 00119/4
83 Szucki Józef „Jotes” 1955-1974 IPN Lu 00103/142
84 Toczyński Józef „Wierzba” 1951-1957 IPN Lu 0017/831 t. 1, 3
85 Tokarski Stanisław „Wesoły” 1952-1953 IPN Lu 003/362
86 Węgrzniak Józef „Janowski” 1950-1957 IPN Lu 0017/968
87 Wieczorkowski Zygmunt „Celina” 1968-1970 IPN BU 3426/11417
88 Wróblewska Urszula „Anna” 1973-1974 IPN BU 2386/1217
89 Zagożdżan Zygmunt „Lew” 1953-1959 IPN Lu 003/892 t. 1-2
90 Zabielski Jan „Julian” 1969-1977 IPN Lu 00119/7 t. 1-2
91 Zając Józef „Wieszak” 1946-1956 IPN Lu 0024/1670 t. 1-2
92 Zając Tadeusz „Skowronek” 1947-1948 IPN Lu 003/261