Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Więźniowie

Żołnierze podziemia antykomunistycznego więzieni w areszcie śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim

© Copyright by Dariusz Magier & Towarzystwo Nauki i Kultury “Libra”, 2020

Proponowany sposób cytowania:

Dariusz Magier, Żołnierze podziemia antykomunistycznego więzieni w areszcie śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim, http://instytutszlubowskiego.pl/wiezniowie/


 

Ubeckie wykazy aresztowanych charakteryzuje daleko posunięty chaos i przypadkowość, co wiąże się zapewne z sytuacją polityczną oraz nieporadnością kancelaryjną osób zaangażowanych w sowietyzację Polski. Nawet sprawozdania cykliczne (miesięczne czy kwartalne) szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim sporządzane były za różnorakie, powtarzające się okresy, co powoduje trudności z ich scaleniem w całość. Opierając się jednak na wielkościach już funkcjonujących w literaturze, które potwierdziła przeprowadzona kwerenda archiwalna, można przyjąć, że przez radzyńską katownię UB przewinęło się ok. 450 żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

Poniższy wykaz zawiera imię i nazwisko aresztowanego, ewentualnie jego pseudonim, miejsce zamieszkania obejmujące gminę i miejscowość (przy zamieszkaniu we wsi stanowiącej siedzibę gminy w tabeli występuje tylko jedna nazwa miejscowości), zarzut postawiony przez bezpiekę (zwykle przynależność organizacyjna), rok i miesiąc odnotowania danej osoby wśród aresztowanych i wreszcie sygnatura akt, z których informację zaczerpnięto. Luka w rubryce miejsca zamieszkania oznacza, że dane te nie zostały podane w materiale źródłowym.

Analiza wykazu dowodzi, że przez cele ubeckiego aresztu w Radzyniu Podlaskim przeszła – poza dowódcami drużyn i szeregowymi członkami organizacji niepodległościowych – większość kadry dowódczej i średniego szczebla AK i WiN Obwodu Radzyń AK i WiN. W celach przy ulicy Warszawskiej przebywali m.in.: Franciszek Lenarczyk „Bożena” – komendant Obwodu Radzyń AK (poz. 338); Longin Skwierowski „Styr” – szef BiP w Obwodzie Radzyń AK (poz. 355); Marian Garstka „Drzewiec” – szef wywiadu Inspektoratu Radzyń AK (poz. 72); Saczuk Bronisław „Wiarus” – szef podchorążówki przy Obwodzie Radzyń AK (poz. 339); Władysław Leśniak „Lechita” – kwatermistrz Obwodu Radzyń AK (poz. 210); Leon Sołtysiak „James” – komendant Obwodu Radzyń WiN (poz. 368); Jan Piwoni „Dal” – szef wywiadu Obwodu Radzyń WiN (poz. 314); Henryk Potasiński „Iwan” – z-ca komendanta rejonu I w Obwodzie Radzyń WiN (poz. 324); Julian Woch „Biały” – dowódca oddziału bojowego w Rejonie IV Obwodu Radzyń WiN, zabójca mordercy ks. Lucjana Niedzielaka (poz. 418); Aleksander Wereszko „Roch” – komendant Podobwodu „Małgorzata” WiN (poz. 413); Franciszek Michaluk „Polny” – komendant Rejonu V w Obwodzie Radzyń WiN (poz. 253); Stefan Grabelski „Olsza” – komendant placówki WiN we Wrzosowie (poz. 82).

 

L.p. Nazwisko, imię,

pseudonim

Gmina,

miejscowość

Zarzut UB Rok i miesiąc odnotowania w areszcie Źródło; Inskrypcja
1 Adamczuk Stanisław „Czarny”[1] Tyśmienica, Laski WiN 1946.3.9 IPN Lu-036/12
2 Adamowicz Edward Biała,

Brzostówiec

AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
3 Adamowicz Wacław Misie,

Przychody

WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

2_004

4 Aleksiński Wacław Biała, Borki ZRO 1946.8 IPN Lu-036/9, s. 41
5 Amiłowski Henryk Komarówka, Kozły AK/

WiN

1948.8 IPN Lu-0279/144
6 Antoniuk Jan Zahajki, Bereza WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 126
7 Bajbak Józef Międzyrzec sabotaż 1945.10 IPN Lu-036/12
8 Banasiuk Henryk „Łoś”[2] Tłuściec, Krzymoszyce szeptana prop. 1945.2 IPN Lu-036/12
9 Baranicki Stanisław AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
10 Barczuk Czesław Kąkolewnica AK 1945.4 IPN Lu-036/7
11 Barczuk Stanisław „Kłósownik” Żerocin,

Sitno

WiN 1946.2 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 66

12 Batko Walerian Komarówka AK 1945.1 IPN-Lu 036/1 i 036/7
13 Bernad Henryk AK 1945.4 IPN Lu-036/7
14 Bernat Tadeusz Wohyń NSZ 1945.3 IPN Lu-036/7
15 Bialik Antoni WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
16 Biernacki Stanisław „Sroka” Szóstka,

Wygnanka

WiN 1946.4 IPN Lu-036/9, s. 68
17 Bojko Józef[3] Żerocin, Strzyżówka WiN 1948.1 IPN Lu-0279/144
18 Borkowski Ferdynand WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
19 Borowik Feliks Drelów,

Zahajki

WiN jako członek MO 1952.3 IPN Lu-0279/144
20 Brzozowski Stanisław WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
21 Buczyński Jan Tłuściec, Krzewica szeptana prop. 1947.7 IPN Lu-036/12;

?6_043?

22 Budrewicz Romuald Tłuściec,

Rogoźnica

AK 1944.12 i 1945.2 IPN Lu-036/12 i 036/1
23 Burdach Aleksander WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
24 Burliński Stefan Międzyrzec AK 1944.12 IPN Lu-036/1 i 036/12
25 Burzec Bolesław Jabłoń,

Kolano

AK 1945.2 IPN Lu-036/1 i 036/7
26 Butrym Jan „Uszycki” Komarówka, Wólka Komarowska NSZ ? IPN Lu-08/169;

5_022

27 Byczyk

Józef

Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35
28 Byk Stanisław Siemień, Wola Siemieńska WiN 1950.3 IPN Lu-036/35
29 Bylicki Hieronim Siemień WiN 1946.7 IPN Lu-036/35;

6_056

30 Bylina Stefan Biała,

Wrzosów

AK 1945.1 IPN Lu-0279/144
31 Cabaj Edward WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
32 Cabaj

Franciszek

WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 66

33 Cabaj Marian „Siwy” WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
34 Chałabuda Grzegorz Międzyrzec WiN 1946.8 IPN Lu-036/9, s. 41
35 Chałko Czesław Międzyrzec AK 1945.1 IPN Lu-036/12
36 Charłowski Franciszek Żerocin, Strzyżówka WiN 1948.2 IPN Lu-0279/144
37 Chmielewski Józef Tłuściec,

Kożuszki

WiN 1950.2 IPN Lu-0279/144
38 Chmielewski Leonard Radzyń AK 1945.1 IPN Lu-036/1 i 036/7
39 Chmielewski Marian Zahajki,

Bereza

WiN 1947.5 IPN Lu-0279/144
40 Chmielewski Mikołaj „Chmiel” Misie,

Pościsze

WiN 1947.8 IPN Lu-036/12
41 Cholewa Józef Suchowola, Glinny Stok AK 1945.4 IPN Lu-036/7
42 Chromik Franciszek WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
43 Chromik Jan Kąkolewnica, Polskowola WiN 1946.12 IPN Lu-036/12
44 Chromik Władysław

„Duży”[4]

Zahajki,

Bereza

WiN 1946.8-10 IPN Lu-0279/144;

IPN Lu-036/9, s. 42

45 Cieślak Bronisław WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
46 Cybula Sylwester WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
47 Czarnacki Józef Międzyrzec AK 1944.12 IPN Lu-036/12
48 Czarniak Piotr Jabłoń,

Kolano

AK 1945.2 IPN Lu-036/1 i 036/7
49 Czerniawski Józef Międzyrzec AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
50 Daniluk Józef Tłuściec, Krzewica AK 1945.4 i 5 IPN Lu-036/7 i 036/12
51 Daniłko Stanisław Brzozowy Kąt, Walinna AK 1945.2 i 3 IPN Lu-036/7 i 036/12
52 Demianiuk Kazimierz Zahajki,

Drelów

AK, WiN 1945.07, 1952.3 IPN Lu-0279/144;

6_047

53 Dokudowiec Stanisław Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 125
54 Doluk Stanisław „Brzoza” Brzozowy Kąt, Rudno WiN 1947.10 IPN Lu-0279/144
55 Domański Edward Kąkolewnica, Sokóle AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
56 Domański Zbigniew WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 66

57 Dorosz Mieczysław Milanów,

Wola

Przewłocka

WiN 1946.12 IPN Lu-036/12
58 Drupaluk Franciszek

„Bryła”[5]

Zahajki,

Przechodzisko

WiN 1947.2 IPN Lu-0279/144
59 Drygiel Wacław Żerocin, Dołha WiN 1946.7 IPN Lu-036/35
60 Duda Aleksander Kąkolewnica, Lipniaki AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
61 Duda Bolesław Biała,

Siedlanów

WiN 1946.11 IPN Lu-0279/144
62 Duda Hieronim WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
63 Duda Kazimierz „Jaś” Kąkolewnica, Dębowierzchy WiN 1946.12 i 1947.1 IPN Lu-036/12 i 0279/144
64 Duda Władysław „Ostry”[6] Kąkolewnica AK, WiN 1944.12 i 1949.7 IPN-Lu 036/1,

036/12 i 0279/144

65 Dutkiewicz Józef AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
66 Duszak-Kowalczyk Irena „Jola”[7] Siemień,

Wólka

Siemieńska

WiN 1946.2 i 3 IPN Lu-0279/144;

IPN Lu-036/9, s. 66

67 Duszyk Stanisław Międzyrzec WiN 1948.10 IPN Lu-0279/144
68 Dzioba Stanisław Międzyrzec WiN 1946.12 IPN Lu-036/12
69 Flis Czesław Międzyrzec WiN 1946.3 IPN Lu-036/12
70 Fugat Grzegorz AK 1944.10 IPN-Lu 036/1
71 Gajko Jan AK 1945.2 IPN-Lu 036/1
72 Garstka Marian

„Drzewiec”[8]

Radzyń AK 1945.12 IPN Lu-0279/144
73 Gasik Józef Międzyrzec NSZ 1945.10 IPN Lu-036/12
74 Gierej Zygmunt Tłuściec,

Wólka

Krzymowska

WiN 1946.9 IPN Lu-036/12
75 Giersz Bolesław Tłuściec,

Wysokie

AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
76 Głogowski Adolf Opole AK 1945.3 IPN Lu-036/7
77 Głowniak Franciszek Biała, Brzostówiec WiN 1946.11 IPN Lu-036/9, s. 123
78 Gmitruk Kazimierz Komarówka, Przegaliny AK 1945.3 IPN Lu-036/7
79 Gnapiński Antoni Międzyrzec AK 1944.12 IPN Lu-036/1 i 036/12
80 Golec Tadeusz „Dąbek”[9] Kąkolewnica, Miłolas WiN 1946.4 IPN Lu-0279/144
81 Golonka Józef Czemierniki, Stoczek AK 1945.4 IPN Lu-036/7
82 Grabelski Stefan „Olsza”[10] Biała,

Wrzosów

AK 1945.1 IPN Lu-036/7i 036/7
83 Grochowski Eugeniusz WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
84 Grudziński Jan Zahajki,

Bereza

AK/

WiN

?? IPN Lu-0279/144
85 Grudziński Józef Międzyrzec AK 1944.12 i 1945.2 IPN-Lu 036/1 i 036/12
86 Grzelak Stanisław

„Krwawy”[11]

Ryki WiN 1949.8 IPN Lu-0279/144
87 Grzeszczuk Kazimierz Międzyrzec NSZ 1946.10 IPN Lu-036/12
88 Grzeszczuk Marian Zahajki,

Drelów

WiN 1952.3 IPN Lu-0279/144
89 Grzywak Józef Kąkolewnica, Lipniaki AK, WiN 1944.12 i 1946.3 IPN-Lu 036/1 i 036/12
90 Gursz Bolesław AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
91 Gustaw Jan AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
92 Hałabuda Grzegorz Międzyrzec WiN 1946.9 IPN Lu-036/12
93 Harczuk Aleksander Tłuściec szeptana prop. 1948.10 IPN Lu-036/12
94 Harczuk Stanisław Żerocin, Sitno WiN 1946.2 IPN Lu-036/35
95 Hawryluk Stanisław NSZ 1946.4 IPN Lu-036/12
96 Heberczuk Józef Tłuściec AK 1945.8 IPN Lu-036/12
97 Hordejuk Bolesław Brzozowy Kąt, Wiski AK 1945.2 IPN Lu-036/7 i 036/12
98 Howorus Ludwik Milanów, Wierzbówka AK 1945.3 IPN Lu-036/7
99 Hurko Jan Komarówka WiN 1948.2 IPN Lu-0279/144
100 Ignaciuk Aleksander Szóstka, Worsy WiN 1946.3 IPN Lu-036/12;

5_018, 6_010

101 Ignaciuk Jan Tłuściec NSZ 1946.6 IPN Lu-036/12
102 Iwaniuk Edward Tłuściec,

Manie

WiN 1951.12 IPN Lu-036/12
103 Iwaniuk Marianna

„Pszczółka”[12]

Tłuściec,

Manie

WiN 1951.12 IPN Lu-036/12
104 Iwaniuk Sabina[13] Tłuściec,

Manie

WiN 1951.12 IPN Lu-036/12

i 0279/144

105 Iwaniuk-Samociuk Maria[14] Tłuściec,

Manie

WiN 1951.12 IPN Lu-0279/144
106 Izalewicz Bronisław Międzyrzec AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
107 Izdebski Witold Czemierniki, Wygnanów AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

108 Jabłoński Bronisław Brzozowy Kąt, Walinna WiN 1951.4 IPN Lu-036/12

i 0279/144

109 Jackun

Stanisław

Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-0279/144;

IPN Lu-036/9, s. 125

110 Jakimski Stefan Komarówka, Przegaliny AK 1945.2 IPN Lu-036/7
111 Jakubowicz Władysław „Brzoza”[15] Żerocin, Dołha WiN 1946.8 IPN Lu-0279/144
112 Jakubowicz Zdzisław Międzyrzec AK 1945.4 IPN Lu-036/7

i 036/12

113 Jańczyk Józef „Alosza” NSZ 1946.4 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 87

 

114 Janowicz Wanda „Iskra” Międzyrzec WiN 1946.3 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9

115 Jarmol Jan Jabłoń,

Kolano

AK 1945.2 IPN Lu-036/1

i 036/7

116 Jastrzębski Stanisław Kąkolewnica, Olszewnica WiN 1946.4 IPN Lu-036/9, s. 68
117 Jaworski Wacław „Niwa”[16] Siemień,

Gródek

WiN 1946.8 IPN Lu-036/35

i 0279/144

118 Jeleszuk Stanisław Tłuściec, Krzewica AK 1945.4 IPN Lu-036/7

i 036/12

119 Jenorek Michał WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
120 Jośko Jan Wojcieszków AK 1945.2 IPN Lu-036/7
121 Jóźwik Józef Tłuściec,

Zasiadki

WiN 1947.12 IPN Lu-036/12
122 Juszczyński Jan Brzozowy Kąt, Derewiczna AK 1945.3 IPN Lu-036/12
123 Kaczan Stanisław „Kolka” Jabłoń BCh 1945 IPN Lu-0279/145
124 Kalenik Wacław „Grześ” Kąkolewnica, Polskowola AK 1945.4 IPN Lu-036/7
125 Kaliński Roman Waldemar Tłuściec,

Pościsze

AK 1945.7-8 IPN Lu-0279/145
126 Kalisz Czesław Siemień AK 1944.9 IPN Lu-036/35
127 Kalisz

Ludwik

Milanów, Wierzbówka AK 1945.3 IPN Lu-036/7
128 Kamecki Józef Milanów WiN 1946.8 IPN Lu-036/9, s. 41
129 Kamiński Bolesław Suchowola, Jezioro AK 1945.4 IPN Lu-036/7
130 Kamiński Edward Suchowola, Jezioro AK 1945.4 IPN Lu-036/7
131 Kamiński Jan Radzyń AK 1945.4 IPN Lu-036/7
132 Kania Stanisław AK 1945.4 IPN Lu-036/7
133 Kapczuk Józef „Kogut”[17] Brzozowy Kąt, Derewiczna WiN 1953.7 IPN Lu-0279/145
134 Kapczuk Piotr[18] Komarówka WiN 1951.1 IPN Lu-0279/145
135 Kapczuk Wawrzyniec „Ukrainiec”[19] Brzozowy Kąt, Rudno WiN 1950.12 IPN Lu-0279/145
136 Karbowicz Henryk Brzozowy Kąt, Walinna AK 1945.3 IPN Lu-036/7
137 Karczewski Stefan

„Wierzba”[20]

Biała, Borowe WiN 1951.12 IPN Lu-0279/145
138 Karczmarz Andrzej „Huk”[21] Biała, Stara Wieś WiN 1945.11 IPN Lu-0279/145
139 Karolak Kazimierz AK 1945.4 IPN Lu-036/7
140
141 Kasprowicz Edward Siemień, Wierzchowiny AK 1950.3 IPN Lu-036/35
142 Kędzierski Stanisław Jabłoń,

Kolano

AK 1945.2 IPN Lu-036/1

i 036/7

143 Kieczka Franciszek „Pokorny” Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 41

144 Kieczka Józef Zahajki,

Bereza

AK 1945.4 IPN Lu-036/35
145 Klej Marian Siemień,

Jezioro

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
146 Klej Stefan Siemień,

Jezioro

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
147 Klembowski Aleksander „Szczygieł”[22] Biała, Lichty WiN 1946.4-5 IPN Lu-036/12  i 0279/145
148 Klimbowski Henryk WiN 1946.3 IPN Lu-036/12
149 Klimiuk Franciszek[23] Brzozowy Kąt, Walinna AK 1945.3 IPN Lu-036/7 i 036/12
150 Kłyk Eugeniusz Tłuściec,

Wólka

Krzymowska

AK 1945.2 IPN Lu-0279/145
151 Kłos Józef Radzyń AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

152 Knapik Czesłąw „Felek” WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
153 Koczkodaj Stanisław Biała,

Siedlanów

AK 1944.12 IPN-Lu 036/1;

? 5_024?

154 Kokot Eugeniusz[24] Międzyrzec AK 1945.6 IPN Lu-0279/145
155 Kolanowski Feliks Międzyrzec AK 1945.4 i 6 IPN Lu-036/7

i 036/12

156 Kołdun Stanisław[25] Komarówka AK 1944.9 IPN Lu-0279/145
157 Kołodziejczyk Józef Wojcieszków AK 1945.2 IPN Lu-036/1

i 036/7

158 Komoń Henryk

„Skowronek”[26]

Kąkolewnica, Polskowola WiN 1947.1 IPN Lu-0279/145
159 Komoń Kazimierz[27] Kąkolewnica, Polskowola AK 1945.4 IPN Lu-036/7;

1_026

160 Kopeć Władysław Siemień,

Wólka

Siemieńska

szeptana prop. 1950.3 IPN Lu-036/35
161 Kordas Czesław WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
162 Korniluk Aleksander Zahajki,

Bereza

WiN 1946.11 IPN Lu-036/35
163 Korniluk Jan Zahajki,

Bereza

WiN 1946.11 IPN Lu-036/35
164 Korszeń Władysław Brzozowy Kąt WiN 1946.3 IPN Lu-036/12
165 Korulczyk Antoni Międzyrzec WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
166 Korulczyk Jan[28] Kąkolewnica, Polskowola AK 1945.11 IPN Lu-0279/145
167 Kot Stanisław „Knopik”[29] Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 42

168 Kot Stefan Kąkolewnica, Żakowola

Stara

WiN 1949.9 IPN Lu-0279/145
169 Kotub Czesław Międzyrzec AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
170 Kowalik Franciszek Biała,

Siedlanów

WiN 1946.11 IPN Lu-0279/145;

2_013

171 Kowalik Józef „Pocisk” Brzozowy Kąt, Planta AK 1945.4 i 6 IPN Lu-036/7

i 036/12

172 Kowaluk Czesław Międzyrzec AK 1944.11 IPN Lu-036/12
173 Kozaczuk Piotr Szóstka AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

174 Kozak

Stanisław

Brzozowy Kąt, Wiski NSZ 1946.9 IPN Lu-036/12
175 Kozłowiec Stanisław Zahajki,

Przychodziska

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 42

176 Kozłowski Kazimierz WiN 1946.3 IPN Lu-036/12
177 Kozub Czesław AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
178 Krasowski Kazimierz Żerocin,

Rogozneczka

BCh 1945.5 IPN Lu-036/35
179 Krasowski Piotr Żerocin,

Rogozneczka

BCh 1945.5 IPN Lu-036/35
180 Krasuski Marian Kąkolewnica, Olszewnica WiN 1947.7 IPN Lu-0279/145
181 Krasuski Roman Kąkolewnica, Mościska WiN 1946.3 IPN Lu-0279/145
182 Krawczyk Zygmunt AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
183 Król Czesław[30] pow. łukowski AK 1945.8 IPN Lu-0279/145
184 Król Jan[31] Siemień WiN 1946.8 IPN Lu-0279/145
185 Król Kazimierz Radzyń AK 1945.4 IPN Lu-036/7;

6_045, 6_051

186 Krupski Stanisław Międzyrzec WiN 1946.12 IPN Lu-036/12;

6_016

187 Kryńska Irena „Fraszka[32] Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 41

188 Kryński Jan Zahajki,

Bereza

WiN 1947.11 IPN Lu-036/35
189 Kryński Marian „Felek” WiN 1946.11 IPN Lu-036/9, s. 123
190 Kryński Stanisław „Piast” Biała, Paszki Duże AK 1945.9 IPN Lu-0279/145*
191 Krzewski Konstanty Radzyń AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

192 Krzymowski Franciszek „Kurz”[33] Szóstka,

Wygnanka

WiN 1947.5 IPN Lu-0279/145
193 Kubalski Wiktor „Bimber” Kąkolewnica, Brzozowica WiN 1946.3 IPN Lu-0279/145;

IPN Lu-036/9, s. 68

?1_008?

194 Kucharuk Tomasz Wohyń,

Lisiowólka

AK 1945.5 IPN Lu-036/12
195 Kuć Henryk Leśna

Podlaska, Droblin

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
196 Kulik Karol Zahajki,

Przechodzisko

WiN 1947.2 IPN Lu-0279/145
197 Kulik Stanisław

„Jaskółka”[34]

Żerocin WiN 1948.9 IPN Lu-036/35

i 0279/145;

2_020

198 Kulikowski Franciszek Tłuściec, Krzymoszyce WiN 1947.1 IPN Lu-036/12;

? 1_005?

199 Kunierowicz Władysław Międzyrzec, Stołpno AK 1945.10 IPN Lu-036/12
200 Kupidura Franciszek Żerocin, Strzyżówka WiN 1948.1 IPN Lu-0279/145
201 Kuźmiuk Julian „Lis” Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 42

202 Kuźmiuk Piotr Zenon Międzyrzec WiN 1947.8 IPN Lu-036/12
203 Kwiatek Piotr[35] Siemień,

Wólka

Siemieńska

WiN 1946.2 IPN Lu-0279/145;

IPN Lu-036/9, s. 66

204 Kwiatkowski Franciszek Komarówka,

Kolembrody

WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 125
205 Kwiatkowski Jan Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-0279/145;

IPN Lu-036/9, s. 125

206 Lachowicz Adam „Ryś” WiN 1946.4 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 87

207 Lecyk Marian Radzyń WiN 1945.11 IPN Lu-0279/145;

6_028

208 Lep Stefan Kąkolewnica, Lipniaki AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
209 Leszczyński Czesław Siedlce WiN 1946.12 IPN Lu-036/12
210 Leśniak Władysław

„Lechita”[36]

Ulan,

Wierzchowiny

AK/

WiN

1946.4 IPN Lu-036/12
211 Lipski Aleksander Kąkolewnica AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

212 Lubiński Alfons WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
213 Lucek Władysław AK 1945.5 IPN Lu-036/1
214 Łazko Franciszek Zahajki,

Przechodzisko

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35
215 Łoboda Józef Wohyń AK 1945.4 IPN Lu-036/7

i 036/12

216 Łotys Józef AK 1945.4 IPN Lu-036/7
217 Łotys Stanisław „Sosna” Milanów,

Kopina

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
218 Łucek Władysław Czemierniki, Bełcząc AK 1945.2 IPN Lu-036/7
219 Łuciuk Antoni Tłuściec, Krzewica AK 1945.4 IPN Lu-036/12
220 Łuciuk Franciszek Tłuściec, Krzewica AK 1945.4 IPN Lu-036/7
221 Łuciuk Stanisław Tłuściec, Krzewica AK 1945.4 IPN Lu-036/7;

? 2_006?

222 Łuciuk Stanisław Zahajki,

Bereza

WiN 1946.12 IPN Lu-036/12

i 036/35;

? 2_006?

223 Łucki Józef Międzyrzec sabotaż 1945.3 i 10 IPN Lu-036/12
224 Łukasik Franciszek Kąkolewnica, Jurki AK 1945.4 IPN Lu-036/7
225 Łukasik Józef „Dąbek”[37] Biała,

Wrzosów

WiN 1947.11 IPN Lu-0279/145
226 Maciejewski Ludwik Brzozowy Kąt, Rudno AK 1945.3 IPN Lu-036/7
227 Magier Henryk Komarówka, Kozły NSZ 1949.6 IPN Lu-0279/145
228 Magier

Józef „Sęp”

Komarówka, Kozły BCh/

NSZ

1949.6 IPN Lu-0279/145
229 Majczyna Aleksander Kąkolewnica, Polskowola WiN 1946.12 IPN Lu-036/12
230 Majczyna Stanisław Kąkolewnica, Polskowola WiN 1946.12 IPN Lu-036/12
231 Majczyna Stanisław

„Maniek”[38]

Biała, Ustrzesz AK 1945.4 i 7 IPN Lu-036/7

i 0279/145

232 Makarewicz Wacław Milanów,

Wola

Przewłocka

NSZ 1946.12 IPN Lu-036/12
233 Makaruk Stanisław Zahajki,

Przechodzisko

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
234 Maksjan Marta Międzyrzec AK 1945.1 IPN Lu-036/12
235 Maksymiuk Józef Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-0279/145;

IPN Lu-036/9, s. 125

236 Maksymiuk Piotr AK 1945.4 IPN Lu-036/7
237 Małochwiej Adolf „Lis”[39] Kąkolewnica, Polskowola AK/WiN 1945.5 i 1946.4 IPN Lu-036/12
238 Mańko Czesław Wojcieszków AK 1945.2 IPN Lu-036/1

i 036/7;

? 5_017?

239 Mańkowski Stanisław AK 1945.4 IPN Lu-036/7
240 Marciniuk Stanisław „Czeremcha” WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
241 Marszałek Jan Tłuściec,

Zasiadki

AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
242 Marszał Józef Milanów, Wierzbówka AK 1945.3 IPN Lu-036/7
243 Maruszak Jan Tłuściec,

Zasiadki

AK 1944.12 IPN Lu-036/1

i 036/12

244 Matejuk Aleksander Kąkolewnica, Brzozowica AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

245 Matejek Kazimierz Kąkolewnica, Brzozowica WiN 1945.11 IPN Lu-0279/145
246 Matejek Kazimierz Milanów,

Wola

Przewłocka

NSZ 1946.12 IPN Lu-036/12
247 Matejek Wacław WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
248 Matusiewicz Jan prop. antykom. 1944.12 IPN-Lu 036/1
249 Melaniuk Franciszek Żerocin,

Bereza

AK 1945.5 IPN Lu-036/35
250 Michalski Józef „Kozak” WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 66

251 Michalski Marian „Michał” Biała,

Brzostówiec

WiN 1946.7 IPN Lu-0279/145
252 Michalski Wacław „Wicek” WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 66

253 Michaluk Franciszek

„Polny”[40]

Tłuściec WiN 1946.10 IPN Lu-0279/145
254 Michaluk Stanisław,

s. Jana

Tłuściec WiN 1946.9 IPN Lu-036/12
255 Michaluk Stanisław,

s. Michała

Tłuściec WiN 1946.9 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 42

256 Mikiciuk Jan[41] Zahajki,

Drelów

WiN 1952.3 IPN Lu-0279/145
257 Mikiciuk Stanisława Żerocin, Dołha WiN 1948.7 IPN Lu-0279/145
258 Mikiciuk Władysław Zahajki,

Bereza

AK 1945.6 IPN Lu-036/35
259 Miłosz

Stanisław „Wirek”

Kąkolewnica WiN 1946.4 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 87

5_026

260 Mistrzuk Eugeniusz WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
261 Miszczuk Bronisław Żerocin,

Sitno

WiN 1948.9 IPN Lu-036/35
262 Miszczuk Henryk „Wilk” WiN 1946.4 IPN Lu-036/9, s. 87

 

263 Mościcki Oktawian „Orzeł”[42] Kąkolewnica, Mościska WiN 1946.8 IPN Lu-0279/145
264 Mróz

Aleksander „Wiosna”

Biała,

Niewęgłosz

WiN 1946.5 IPN Lu-06/629;

5_003, 6_054

265 Mróz Józef Biała,

Niewęgłosz

WiN 1946.5 IPN Lu-036/12;

6_003

266 Naumiuk Bolesław Milanów,

Zieleniec

AK 1945.3 IPN Lu-036/7
267 Nazaruk Józef „Sapieha”[43] Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 41

268 Nestoruk Józef „Bartłomiej” Tłuściec WiN 1946.9 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 42

269 Nestoruk Piotr „Brzoza” Tłuściec WiN 1946.9 i 10 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 42

270 Nestoruk Stanisław,

s. Jana

„Kanarek”

Tłuściec WiN 1946.9 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 42

271 Nestoruk Stanisław,

s. Józefa

Tłuściec WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
272 Niczyporuk Franciszek Wisznice,

Horodyszcze

AK 1945.3 IPN Lu-036/7
273 Niewęgłowski Bolesław* Siemień,

Łubka

AK 1945.4 IPN Lu-036/7

i 036/35

274 Niewęgłowski Henryk* WiN 1946.3 IPN Lu-036/12
275 Niewęgłowski Mieczysław WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
276 Niewęgłowski Stanisław Jabłoń AK 1945.3 IPN Lu-036/7
277 Niewęgłowski Stanisław Lichty AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

278 Niewęgłowski Stanisław „Wróbel” WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
279 Nikolski Leon „Nil”[44] Radzyń AK 1945.9 IPN Lu-0279/145
280 Nowacki Stanisław AK 1945.4 IPN Lu-036/7
281 Nowakowski Jan Międzyrzec WiN 1945.10 IPN Lu-036/12
282 Nowosielski Eugeniusz AK 1945.1 IPN-Lu 036/1
283 Nowosielski Eugeniusz Tłuściec, Krzymoszyce AK 1945.2 i 3 IPN Lu-036/7

i 036/12

284 Okrajuk Stanisław Zahajki,

Bereza

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
285 Olesiejuk Stanisław „Grom” Żerocin,

Pereszczówka

WiN 1946.4 IPN Lu-036/12

i 036/35;

IPN Lu-036/9, s. 87

?4_003?

286 Olko Feliks Suchowola, Jezioro AK 1945.4 IPN Lu-036/7
287 Olszewski Aleksander

„Sokół”

Kąkolewnica, Sokóle WiN 1949.11 IPN Lu-0279/146
288 Olszewski Stanisław Brzozowy Kąt szeptana prop. 1949.2 IPN Lu-036/12
289 Osoński Wacław Siemień WiN 1946.2 IPN Lu-036/35
290 Ostapiuk Bronisław

„Marian”

Biała,

Niewęgłosz

WiN 1947.8 IPN Lu-0279/146
291 Ostrzyżek Jan WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
292 Pachała Józef WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
293 Palenciuk Aleksander „Stary”[45] Siemień,

Wola Tulnicka

WiN 1946.8 IPN Lu-0279/146

 

294 Palenciuk Bolesław

„Kobus”[46]

Biała, Talczyn WiN 1946.11 IPN Lu-0279/146;

IPN Lu-036/9, s. 123

295 Palenciuk Józef „Bogdan”[47] Biała,

Brzostówiec

WiN 1946.11 IPN Lu-0279/146;

IPN Lu-036/9, s. 123

2_009

296 Panasiuk Antoni* Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35
297 Panasiuk Feliks „Mur”[48] * Siemień,

Gródek

WiN 1946.7 IPN Lu-036/35

i 0279/146

298 Parafiniuk Mikołaj[49] Misie,

Pościsze

WiN 1947.11 IPN Lu-0279/146
299 Parysek Wacław Suchowola, Żminne AK 1945.3 IPN Lu-0279/146
300 Paszkowski Stanisław WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
301 Pawelec Piotr Milanów,

Wola

Przewłocka

NSZ 1946.12 IPN Lu-036/12
302 Pawluczuk Czesław Brzozowy Kąt, Walinna WiN 1945.3 IPN Lu-0279/146;

? 4_004?

303 Pawluczuk Szymon NSZ 1946.4 IPN Lu-036/12;

? 4_004?

304 Pawłowski Feliks „Lis”[50] Żerocin, Dołha WiN 1947.10 IPN Lu-0279/146
305 Pawłowski Władysław Żerocin, Dołha WiN 1948.9 IPN Lu-036/35
306 Pękała Stanisław Kąkolewnica AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

307 Piela Zbigniew „Wawrzyn” Komarówka WiN 1951.12 IPN Lu-0279/146
308 Pietrelewski Marian Misie,

Grabowiec

AK 1945.4 IPN Lu-036/12
309 Pietruszka Jan „Żwir” Międzyrzec WiN 1946.9 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 41

6_019

310 Pilecki Edward „Miglanc”[51] Brzozowy Kąt, Derewiczna WiN 1948.10 IPN Lu-0279/146
311 Pilecki Jan „Jałowiec”[52] Brzozowy Kąt, Derewiczna WiN 1953.7 IPN Lu-0279/146
312 Piotrolewski Marian Misie,

Grabowiec

WiN 1946.12 IPN Lu-036/12
313 Pióro

Antoni

Międzyrzec AK 1945.6;

1946.9

IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 42

314 Piwoni Jan „Dal”[53] Suchowola WiN 1953.1 IPN Lu-0279/146
315 Płachta Maria[54] Radzyń WiN 1952.7 IPN Lu-0279/146
316 Pociejuk Stanisław Kąkolewnica, Polskowola AK 1945.4 IPN Lu-036/7;

6_028

317 Podchorecka Maria Brzozowy Kąt, Planta WiN 1946.6 IPN Lu-036/12
318 Podgajny Zygmunt Misie, Jelnica WiN 1946.8 IPN Lu-036/12
319 Podhorecki Tadeusz „Gaj”[55] AK 1945.3 IPN Lu-036/7
320 Poleciuk Aleksander Siemień,

Tulniki

WiN 1946.8 IPN Lu-036/35
321 Popadič Živojin

 

Międzyrzec WiN 1947.9 IPN Lu-0279/146
322 Popowicz Paweł „Karpacki”[56] Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 Popadič Živojin

 

323 Potasińska Janina[57] WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
324 Potasiński Henryk „Iwan”[58] Siemień,

Wólka

Siemieńska

WiN 1946.2 IPN Lu-0279/146;

IPN Lu-036/9, s. 66;

IPN Lu-036/9, s. 68

325 Prokop Czesław Zahajki,

Wólka

Łózecka

WiN 1950.1 IPN Lu-0279/146
326 Prokopiuk Wawrzyniec „Czarniecki” WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
327 Protaś Józef Szóstka, Ostrówki AK 1945.4 IPN Lu-036/7;

2_008

328 Przybylski Józef Międzyrzec WiN 1947.11 IPN Lu-036/12
329 Pulik Józef Biała, Ustrzesz AK 1945.7 IPN Lu-0279/146
330 Puła Stanisław[59] Zahajki,

Drelów

WiN 1952.2 IPN Lu-0279/146
331 Radczuk Józef „Jeleń”[60] Komarówka, Przegaliny Duże AK 1945.8 IPN Lu-0279/146;

?1_012?

332 Rębek Albin Biała AK 1945.4 IPN Lu-036/7
333 Rębek Franciszek Biała AK 1945.4 IPN Lu-036/7
334 Robak Bolesław

„Niedźwiadek”[61]

Siemień,

Juliopol

WiN 1946.2 IPN Lu-036/12, 036/35 i 0279/146;

IPN Lu-036/9, s. 66

335 Robak Wacła WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
336 Rosiński Franciszek

„Zawisza”[62]

Zahajki,

Bereza

WiN 1947.5 IPN Lu-0279/146
337 Rosiński Tadeusz

„Cygan”[63]

Kąkolewnica, Miłolas WiN 1946.4 IPN Lu-036/12

i 0279/146

338 Rybicki Jan vel Rokicki Jan / wł. Franciszek

Lenarczyk „Bożena”[64]

Radzyń AK 1945.1 IPN Lu-036/1, 036/7 i 0279/146
339 Saczuk Bronisław

„Wiarus”[65]

Tłuściec,

Wólka

Krzymowska

AK 1944.12,

1950.6

IPN Lu-036/1,

036/12 i 0279/146

340 Sadowski Kazimierz

„Kędzierzawy”[66]

Brzozowy Kąt, Derewiczna WiN 1948.10 IPN Lu-0279/146
341 Sadowski Stanisław

„Sokół”[67]

Komarówka, Przegaliny Małe AK 1944.12 IPN Lu-036/1
342 Samociuk Stanisław „Wilk”[68] Tłuściec,

Manie

WiN 1948.8 IPN Lu-0279/146
343 Semeniuk Dominik WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
344 Sergiej Antoni Międzyrzec WiN 1947.11 IPN Lu-036/12
345 Sergiej Zygmunt „Zych”[69] Tłuściec,

Zasiadki

WiN 1947.12 IPN Lu-036/12
346 Sidor

Aleksander „Sroka”[70]

Biała, Wola Chomejowa WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 66

347 Sidorczuk Jan Tłuściec, Krzewica WiN 1946.9 IPN Lu-036/12
348 Sidorczuk Józef Tłuściec, Krzewica AK 1945.2 IPN Lu-036/1, 036/7 i 036/12
349 Sidorczuk Zygmunt Tłuściec WiN 1946.9 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 42

350 Sierej Zygmunt

„Wicher”

Tłuściec, Wólka Krzymowska WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 41
351 Siłaczuk Edwin Zahajki,

Łózki

WiN 1946.4 IPN Lu-036/12;

6_060

352 Składziński Jerzy Żerocin, Dołha WiN 1946.2 IPN Lu-036/35
353 Skopiński Edward Kąkolewnica AK 1945.4 IPN Lu-036/7
354 Skowron Jan „Piorun” Milanów, Wierzbówka AK 1945.3 IPN Lu-036/7
355 Skwierowski Longin „Styr”[71] Radzyń AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

356 Smogorzewski Edmund WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
357 Smogorzewski Roman WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
358 Sobczyński Czesław Międzyrzec AK 1945.4 IPN Lu-036/7
359 Sobianek Szymon WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
360 Sobianiak Ludwik Milanów, Wierzbówka AK 1945.3 IPN Lu-036/7
361 Sobieszek Władysław Siemień, Wierzchowiny AK 1945.2 IPN Lu-036/7
362 Sobieszuk Władysław AK 1945.5 IPN-Lu 036/1;

2_010

363 Sobota Jan „Sapieha” Kąkolewnica, Dębowierzchy AK 1944.12 IPN Lu-0279/146
364 Sobota Marian WiN 1946.4 IPN Lu-036/12
365 Sobota Stanisław „Kret” Kąkolewnica, Dębowierzchy WiN 1946.5 IPN Lu-0279/146
366 Sokołowski Edward „Orzeł” Biała,

Pasmugi

WiN 1947.3 IPN Lu-0279/146
367 Sołdacki Bolesław Opole AK 1945.2 IPN Lu-036/1

i 036/7

368 Sołtysiak Leon „James”[72] Warszawa AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

369 Sosnowski Stanisław WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
370 Sroczyńska Olga AK 1944.10 IPN-Lu 036/1
371 Sroczyński Roman AK 1944.10 IPN-Lu 036/1
372 Steckiewicz Edward AK 1945.4 IPN Lu-036/7
373 Stefaniuk Andrzej „Śmiały” Zahajki,

Łózki

AK 1945.11 IPN Lu-0279/146
374 Stefańczuk Jan Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 42
375 Stefańczuk Józef Międzyrzec, Wysokie AK 1944.11 IPN Lu-036/12
376 Stopniak Feliks Siemień,

Miłków

WiN 1946.3 IPN Lu-036/35
377 Struk Józef Swory,

Wołoskowola

AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
378 Strzakłowiec Władysław Zahajki,

Bereza

WiN 1946.10 IPN Lu-036/35
379 Suszek Jan Wojcieszków AK 1945.2 IPN Lu-036/7
380 Sweklej Jan Jabłoń,

Kolano

NSZ 1946.12 IPN Lu-036/12
381 Szabaciuk Marian

„Jastrząb”

Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35;

IPN Lu-036/9, s. 42

382 Szabaciuk Władysław „Zdzisio” Zahajki,

Bereza

WiN 1946.8 IPN Lu-036/9, s. 41
383 Szalewicz Bronisław Międzyrzec AK 1944.12 IPN Lu-036/1

i 036/12

383 Szczepaniak Stanisław Uścimów, Jedlanka AK 1945.3 IPN Lu-036/7
384 Szczęśniak Jakub Międzyrzec AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
385 Szczęśniak Jakub Międzyrzec WiN 1948.1 i 12 IPN Lu-036/1

i 036/12

386 Sznapiński Antoni Międzyrzec AK 1944.12 IPN Lu-036/12
387 Szołkowski Mikołaj Międzyrzec sabotaż 1945.2 IPN Lu-036/12
388 Sztorc Wacław WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
389 Tarasiuk Antoni Zahajki,

Bereza

WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 42
390 Tarka Jan Międzyrzec AK 1944.12 IPN Lu-036/12
391 Tatarczewski Marian WiN 1946.2 IPN Lu-036/12
392 Teresiński Jan Siemień,

Miłków

AK 1945.9 IPN Lu-036/35
393 Terlikowski Leon „Brzoza” Żerocin,

Sitno

WiN 1946.2 IPN Lu-036/12

i 036/35;

IPN Lu-036/9, s. 66

3_002

394 Terlikowski Szymon „Olcha” Żerocin, Sitno WiN 1946.2 IPN Lu-036/12

i 036/35;

IPN Lu-036/9, s. 66

395 Toczyński Józef Biała, Zarudki AK 1945.1 IPN Lu-036/1

i 036/7

396 Tomaszewski Tomasz WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
397 Tomaszuk Jan Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 140
398 Tomaszuk Stanisław Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 140
399 Tracz Antoni Czemierniki, Stójka AK 1945.4 IPN Lu-036/7
400 Trochimiuk Piotr[73] Misie,

Pościsze

WiN 1947.1 IPN Lu-036/12
401 Trochonowicz Jan Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 140
402 Trociuk Henryk „Groch” WiN 1946.4 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 87

403 Truba Czesław Żerocin, Dołha AK 1945.5 IPN Lu-036/35
404 Truba

Józefa[74]

Międzyrzec WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 66

405 Turyk Jan Zahajki,

Bereza

WiN 1946.12 IPN Lu-036/12

i 036/35

406 Turyk Kazimierz Zahajki,

Bereza

szeptana prop. 1948.8 IPN Lu-036/35
407 Turyk Zygmunt Międzyrzec WiN 1946.10 IPN Lu-036/12
408 Tymoszuk Czesław Tłuściec,

Rogoźnica

szeptana prop. 1945.12 IPN Lu-036/12
409 Tymoszuk Jan Tłuściec, Krzewica AK 1945.2 i 4 IPN Lu-036/7

i 036/12

410 Wanierski Apolon Parczew AK 1945.3 IPN Lu-036/7
411 Wasilewski Franciszek Międzyrzec sabotaż 1945.3 IPN Lu-036/12
412 Waszczuk Franciszek Żerocin WiN 1948.9 IPN Lu-036/35
413 Wereszko Aleksander „Roch”[75] Tłuściec,

Żabce

WiN 1946.9 IPN Lu-036/12;

7_006

414 Wiącek Wacław Siemień,

Amelin

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
415 Wierzchowski Florian NSZ 1946.4 IPN Lu-036/12
416 Wilczyński Zbigniew AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
417 Wiźniak Kazimierz „Sokół” 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
418 Woch Julian „Biały”[76] AK 1944.10 IPN-Lu 036/1
419 Wojdecki Marian WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
420 Wojtaszek Roman Kąkolewnica, Turów AK 1945.4 IPN Lu-036/7
421 Wójcik Wacław Siemień,

Łubka

AK 1945.4 IPN Lu-036/35
422 Wróblewski Feliks

„Zagórski”

Milanów,

Kopina

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
423 Wysokiński Władysław WiN 1946.3 IPN Lu-036/12
424 Zabielski Edmund Krasew WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

6_046, 6_052

425 Zabielski Jan WiN 1946.1 IPN Lu-036/12
426 Saczuk Bronisław Tłuściec,

Wólka

Krzymowska

AK 1944.12 IPN Lu-036/12
427 Zadźko Franciszek Zahajki,

Przechodzisko

WiN 1946.9 IPN Lu-036/35
428 Zając Edward „Granit”[77] Brzozowy Kąt, Walinna AK 1945.3 IPN Lu-036/7
429 Zając Jan Brzozowy Kąt, Walinna AK 1945.3 IPN Lu-036/7
430 Zając Józef „Dobiński” Komarówka, Wólka Komarowska WiN 1946.2;

1950.10

IPN Lu-036/12;

6_009, 6_010

431 Zając

Tadeusz

Warszawa WiN 1948.10 IPN Lu-036/12
432 Zając

Władysław

WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66
433 Zając

Zygmunt

Brzozowy Kąt, Walinna prop. antykom. 1948.10 IPN Lu-036/12
434 Zaniewicz Andrzej Tłuściec,

Wólka

Krzymowska

AK 1944.12 IPN Lu-036/1

i 036/12

435 Zaniewicz Franciszek Międzyrzec NSZ 1945.9 IPN Lu-036/12
436 Zawoński Feliks AK 1945.1 IPN-Lu 036/1
437 Ząb Stefan AK 1944.12 IPN-Lu 036/1
438 Zieliński Zdzisław Milanów,

Kopina

AK 1945.4 IPN Lu-036/7
439 Zubik Henryk Międzyrzec AK 1944.11 IPN Lu-036/12
440 Żuk Jan Komarówka, Kolembrody WiN 1946.9 IPN Lu-036/9, s. 140
441 Żurawski Czesław „Wilk” WiN 1946.2 IPN Lu-036/12;

IPN Lu-036/9, s. 66

2_021

442 Żurawski Józef WiN 1946.2 IPN Lu-036/9, s. 66

 

Przypisy:

[1] Członek drużyny w Rejonie I Obwodu Radzyń WiN; łącznik szefa Łączności Obwodu Radzyń WiN Henryka Potasińskiego „Iwana”.

[2] Szef wywiadu Podobwodu „Małgorzata” w Inspektoracie Radzyń AK.

[3] Członek drużyny w Rejonie V Obwodu Radzyń WiN.

[4] Członek oddziału bojowego Rejonu IV w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Jana Grudzińskiego „Płomienia”.

[5] Z-ca dowódcy drużyny w Rejonie V Obwodu Radzyń WiN.

[6] Członek oddziału bojowego Rejonu IV w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Jana Grudzińskiego „Płomienia” i współzałożyciel antykomunistycznej organizacji pod nazwą Polskie Wojsko Podziemne w gminie Kąkolewnica.

[7] Kancelistka i łączniczka szefa łączności Obwodu WiN Henryka Potasińskiego „Iwana”.

[8] Szef wywiadu Inspektoratu Radzyń AK.

[9] Członek drużyny w Rejonie IV Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Aleksandra Kota „Wilka”.

[10] Komendant placówki AK we Wrzosowie.

[11] Członek oddziału bojowego Rejonu IV w Obwodzie Radzyń WIN pod dowództwem Jana Grudzińskiego „Płomienia”.

[12] Łączniczka oddziału kpt. Władysława Łukasiuka „Młota” – dowódcy 6 Brygady Wileńskiej AK/WiN.

[13] J.w.

[14] J.w.

[15] Członek drużyny w Rejonie V Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Jana Pinkowskiego „Cegły”.

[16] Dowódca placówki w Rejonie I Obwodu Radzyń WiN.

[17] Członek drużyny w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Jana Pileckiego „Jałowca”.

[18] Członek oddziału bojowego Rejonu VIII w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Wacława Stelmaszuka „Marnego”, komendanta Rejonu VIII (nt. Wacława Stelmaszuka zob. …).

[19] Członek drużyny w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Zygmunta Trześniewskiego.

[20] Z-ca komendanta Rejonu I w Obwodzie Radzyń WiN.

[21] Kwatermistrz Rejonu VI w Obwodzie Radzyń WiN.

[22] Członek 3 drużyny w Rejonie VI Obwodu Radzyń WiN.

[23] Komendant placówki w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN.

[24] Członek drużyny w Rejonie VA Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Czesława Sobczyńskiego.

[25] Podkwatermistrz Rejonu VIII w Obwodzie Radzyń AK.

[26] Członek drużyny w Rejonie IV Obwodu Radzyń AK pod dowództwem Jana Szymańskiego „Czajki”.

[27] J.w.

[28] J.w.

[29] Z-ca dowódcy plutonu w Rejonie IV w Obwodzie Radzyń WiN.

[30] Komendant placówki AK w Czemiernikach.

[31] Członek placówki w Rejonie I Obwodu Radzyń WiN; łącznik.

[32] Łączniczka Obwodu Radzyń WiN.

[33] Członek oddziału bojowego Rejonu IV w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Jana Grudzińskiego „Płomienia”

[34] Członek drużyny w Rejonie V Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Władysława Szymańczuka „Bladego”.

[35] Gospodarz meliny komendanta Rejonu I w Obwodzie Radzyń WiN Henryka Potasińskiego „Iwana”.

[36] Kwatermistrz Obwodu Radzyń AK.

[37] Członek drużyny we Wrzosowie w Rejonie VI Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Stefana Grabelskiego „Olszy”.

[38] Członek drużyny AK pod dowództwem Józefa Radczuka „Jelenia”.

[39] Członek drużyny w Rejonie IV Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Jana Szymańskiego „Czajki”.

[40] Z-ca komendanta Rejonu V w Obwodzie Radzyń WiN Stefana Węgrzyniaka „Rydza”, a po jego śmierci w maju 1946 – komendant.

[41] Członek oddziału bojowego Rejonu V w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Stanisława Miszczuka „Kłosa”.

[42] Członek oddziału bojowego komendanta Rejonu IV w Obwodzie Radzyń WiN Zdzisława Sierpińskiego „Greka”.

[43] Członek oddziału bojowego Rejonu IV w Obwodzie Radzyn WiN pod dowództwem Jana Grudzińskiego „Płomienia”.

[44] Kolporter Obwodu Radzyń AK.

**- zob. „Niewęgłowski” w tabeli „Inskrypcje personalne.

[45] Dowódca plutonu operującego w miejscowościach: Gródek, Tulniki, Nadzieja w Rejonie I Obwodu Radzyń WiN.

[46] Członek oddziału bojowego Rejonu III w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Jana Zielińskiego „Grota”.

[47] Członek drużyny w Rejonie III Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Jana Zielińskiego „Grota”.

[48] Dowódca drużyny w Rejonie I Obwodu Radzyń WiN.

[49] Członek oddziału bojowego kpt. Władysława Łukasiuka „Młota” – dowódcy 6 Brygady Wileńskiej AK/WiN.

[50] Członek oddziału bojowego Rejonu V w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Stanisława Miszczuka „Kłosa”.

[51] Członek drużyny w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Jana Pileckiego „Jałowca”.

[52] Komendant placówki w Derewicznej w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN.

[53] Szef wywiadu Obwodu Radzyń WiN.

[54] Informatorka WiN w PUBP w Radzyniu Podlaskim w latach 1945-1947.

[55] Drugi z-ca komendanta Rejonu II w Obwodzie Radzyń WiN i dowódca oddziału bojowego Rejonu II.

[56] Członek Oddziału Roberta Domańskiego „Jaraha” z Inspektoratu Północ.

[57] Łączniczka Komendanta Obwodu.

[58] Henryk Potasiński „Iwan” – do czerwca 1945 r. szef łączności Obwodu Radzyńskiego AK; od września 1945 r. z-ca Komendanta Rejonu I w Obwodzie Radzyń WiN i kwatermistrz rejonu.

[59] Członek oddziału bojowego Rejonu V w Obwodzie Radzyń WiN pod dowództwem Stanisława Miszczuka „Kłosa”.

[60] Dowódca placówki AK w Przegalinach Dużych.

[61] Dowódca drużyny w Juliopolu w Rejonie I Obwodu Radzyń WiN.

[62] Członek oddziału bojowego Rejonu IV w Obwodzie Radzyn WiN pod dowództwem Jana Grudzińskiego „Płomienia”.

[63] Członek placówki w Kąkolewnicy w Rejonie IV Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Aleksandra Kota „Wilka.

[64] Komendant Obwodu Radzyń AK na przełomie 1944 i 1945 r.

[65] Komendant podchorążówki przy Obwodzie Radzyń AK.

[66] Członek placówki w Derewicznej w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN pod dowództwem Jana Pileckiego „Jałowca”.

[67] Dowódca drużyny w Przegalinach Małych w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN.

[68] Dowódca drużyny w plutonie Michała Ignaciuka „Witka” w Rejonie V Obwodu Radzyń WiN.

[69] Łącznik w Obwodzie Radzyń AK.

[70] Komendant placówki w Woli Chomejowej w Rejonie VI Obwodu Radzyń WiN.

[71] Szef Biura Informacji i Propagandy Obwodu Radzyń AK.

[72] Komendant Obwodu Radzyń WiN.

[73] Dowódca drużyny w Rejonie V Obwodu Radzyń WiN.

[74] Łączniczka Rejonu II, informatorka PUBP ps. „Fala” rozstrzelana wyrokiem Komendanta Obwodu 9.07.1946, zob. D. Magier, Wyryte w pamięci. Historie radzyńskie z XX wieku, Radzyń Podlaski 2020, s. 61-62; IPN Lu-021/1469.

[75] Komendant Podobwodu „Małgorzata” WiN.

[76] Dowódca oddziału bojowego w Rejonie IV Obwodu Radzyń WiN.

[77] Dowódca drużyny i z-ca dowódcy plutonu w Rejonie VIII Obwodu Radzyń WiN.