Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

O nas

hr. Bronisław Korwin Szlubowski

Instytut Bronisława Szlubowskiego to radzyński oddział Towarzystwa Nauki i Kultury Libra, który tworzą członkowie kontynuujący sfery działalności rozpoczęte w Radzyńskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych:

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który znajdzie dwóch popierających akces członków, wypełni DEKLARACJĘ i przedłoży ją do akceptacji Zarządowi ToNIK LIBRA.

ZOBACZ GALERIĘ DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2004-2013

DANE REJESTROWE:
Nazwa: Towarzystwo Nauki i Kultury LIBRA  Instytut Bronisława Szlubowskiego
Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 63
NIP: 5381852463
Regon: 061362098

KRS 0000403760
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim: 63 8046 0002 2001 0104 8032 0001

POBIERZ LOGO: układ poziomy | układ pionowy