Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Spis funkcjonariuszy SB z lat 1957-1975

Nazwisko i imię Imię ojca Stopień służbowy Czas pełnienia funkcji Funkcja Komórka
KPMO Radzyń Podl.
Adamczyk Jan Stanisław kpr./ppor. 1 VI 1960 – 10 IX 1962; 1 X 1963 – 1 XI 1964; 16 XI 1967 – 30 VII 1972 oficer operacyjny; oficer operacyjny; referent Referat SB; Referat SB; Grupa Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu SB
Aftyka Jan Karol ppor. 1 IV 1958 – 1 XI 1962 oficer operacyjny Referat SB
Biela Stanisław Stanisław kpr./plut. 1 XI 1971 – 16 X 1972 inspektor operacyjny Referat ds. SB
Bojaczuk Zofia z d. Łućko Wiktor   1 III 1957 – 15 III 1959 sekretarka Referat ds. SB
Borowik Jan Tomasz sierż./st. sierż. 1 IX 1974 – 31 V 1975 starszy inspektor operacyjny Referat ds. Bezpieczeństwa
Caruk Halina Józef kpr./plut./ sierż./st. sierż. 1 VI 1964 – 1 VI 1975 podoficer ewidencji operacyjnej/sekretarka-maszynistka Referat SB
Domański Edward Wacław st. sierż. 1 III 1965 – 1 VI 1975 kierowca Referat SB
Drożdż Franciszek Maciej ppor. 15 VIII 1962 – 1 XI 1968 oficer operacyjny/oficer operacyjny/oficer SB Referat SB
Duszak Józef Paweł sierż. 1 V 1962 – 28 II 1965 kierowca Referat SB
Dyjaczyński Wincenty Bolesław ppor./por./ 1 I 1957 – 1 VIII 1966 oficer operacyjny/ starszy oficer operacyjny ?/?
Fronc Eugeniusz Bazyli plut./ppor./ por. 1 XII 1962 – 31 V 1974 oficer operacyjny/ inspektor operacyjny Referat SB/Referat ds. SB
Grądek Mieczysław

 

Walerian por. 16 IV 1975 – 1 VI 1975 inspektor operacyjny Referat ds. Bezpieczeństwa
Grochowski Jan Stanisław kpr. 16 VI 1973 – 30 X 1973 inspektor operacyjny Referat SB/Referat ds. Bezpieczeństwa
Kacprzak Władysław Piotr kpr. 1 XII 1972 – 30 X 1973 oficer operacyjny Referat ds. Bezpieczeństwa
Kazana Kazimierz Józef   16 XII 1972 – 31 VII 1973 referent Grupa Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu ds. SB
Kita Danuta z d. Zając

 

Bolesław kpr./plut./sierż./st. sierż. 1 IV 1967 – 1 I 1975 referent Grupa Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu SB
Kobylarz Waldemar Jan szer. 16 IV 1975 – 29 V 1975 inspektor operacyjny Referat ds. Bezpieczeństwa
Korba Bolesław Michał   1 I 1957 – 1 VII 1958 lekarz Powiatowe Ambulatorium
Kosacki Jan Tadeusz kpr./ppor. 1 II 1969 – 24 X 1973 oficer SB/inspektor operacyjny/ I zastępca komendanta ds. SB Referat ds. Bezpieczeństwa
Kuszta Stefan Józef ppor. 1 I 1957 – 30 IV 1960 oficer operacyjny ?
Lecyk Józef Jan ppor. 1 IX 1959 – 30 VI 1962 oficer operacyjny operacyjnej Referat Bezpieczeństwa
Mańko Lubomir Stanisław kpr./plut./ppor./por. 1 IV 1967 – 16 VIII 1967 starszy referent Grupa Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu ds. SB
Mosek Stanisław Antoni por. 23 VI 1966 – 16 IX 1966 starszy oficer operacyjny Referat SB
Olejnik Krystyna Władysław st. szer./kpr./plut./sierż./st. sierż. 1 IV 1959 – 1 VI 1975 sekretarka/podoficer ewidencji operacyjnej/sekretarz-maszynistka Referat SB
Pacholik Jan

 

Wiktor ppor./por. 15 I 1957 – 30 IV 1967 referent operacyjno-dochodzeniowy/oficer operacyjny Referatu SB[1] ?/Referat SB
Paczyński Zenon Florian ppor. 15 VII 1964 – 30 IX 1965 oficer operacyjny Referat SB
Rabodziej Stanisław Jan kpr. 1 XII 1973 – 6 VII 1974 referent Grupa Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu ds. SB
Rychta Antoni Dionizy Piotr plut./ppor./por. 1 I 1963 – 31 I 1973 oficer operacyjny/inspektor operacyjny Referat SB/Referat SB
Rylski Witold

 

Józef st. szer. 1 IX 1974 – 1 VI 1975 referent Grupa Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu SB/ Grupa Paszportów Referatu SB
Słomka Henryk Franciszek por. 1 I 1957 – 1 IV 1957 starszy oficer operacyjny  
Szeremeta Wacław Bazyli kpt. 16 IX 1966 – 1 X 1971 starszy oficer operacyjny[2] Referat SB/
Tumiłowicz Stanisław Andrzej kpr. 1 IX 1974 – 1 VI 1975 inspektor operacyjny Referat SB
Węgrzyniak Marian Józef st. szer. 1 IX 1974 – 27 XII 1974 inspektor operacyjny Referat SB
Więch  Jerzy Władysław plut./sierż./ppor. 1 X 1968 – 1 VI 1975 oficer SB/inspektor operacyjny Referat SB/Referat SB

[1] Na wolnym etacie starszego oficera operacyjnego Referatu SB

[2] W okresie od 4 kwietnia do 26 czerwca 1968 r. czasowo pełnił obowiązki I zastępcy komendanta ds. SB.