Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Spis stanowisk kierowniczych UB/SB z lat 1944-1990

PUBP/PUdsBP Radzyń Podl.
Kierownicy/szefowie
Nazwisko i imię Imię ojca Stopień służbowy Czas pełnienia funkcji
Filipiuk Franciszek Feliks plut./ppor. 9 IX 1944 – 3 X 1945
Marszałek Franciszek Jan bez stopnia 1 III 1945 – 12 IX 1945
Krut Mikołaj Antoni ppor./kpt. 3 X 1945 – 1 XI 1947
Gloza Stanisław Józef por./kap. 1 XI 1947 – 1 X 1949
Sobański Stanisław Józef por. 1 X 1949 – 31 II 1952
Chłopicki Józef Jan kpt. 1 II 1952

– 30 IX 1954

Mazurek Czesław Józef por. 1 X 1954 – 31 XII 1956
Zastępcy
Marszałek Franciszek Jan ppor. 22 IX 1944 r. – 12 I 1945[1]
Godlewski Edmund Władysław chor. 7 V 1945 – 23 I 1946
Milanowicz Stanisław Piotr chor. 1 XII 1947 – 15 III 1949
Buczek Jan Józef chor./ppor. 15 II 1949 – 1 II 1950[2]; 1 II 1950 – 1 IX 1951[3]
Piotrowski Stanisław Antoni ppor. 15 X 1951 – 1 II 1953
Poliszuk Wiktor Józef sierż. 1 II 1953 – VI 1954
Słomka Henryk Franciszek ppor./por. 15 XII 1955 – 21 XII 1956
KPMO Radzyń Podlaski
Zastępcy komendanta ds. bezpieczeństwa/ I zastępca komendanta ds. SB
Mazurek Czesław Józef kpt. 1 I 1957 – 15 X 1962

 

Kuś Edward Adam por./kpt. 15 X 1962 – 30 VI 1967
Mazurek Bronisław Kazimierz kpt./mjr. 15 VII 1967 – 16 V 1972[4]
Wlizło Czesław Wojciech kpt./mjr. 16 V 1972 – 1 VI 1975[5]
Komisariat MO/RUSW w Radzyniu Podlaskim
Zastępca szefa ds. SB
Kuźmiuk Zenon Józef kpt./mjr. 1 III 1983 – 16 I 1990

[1] Jednocześnie w tym okresie pełnił stanowisko kierownika Kontrwywiadu.

[2] W tym okresie Jan Buczek pełnił jednocześnie dwa stanowiska starszego referenta oraz p.o. zastępcy szefa urzędu.

[3] W tym okresie Jan Buczek pełnił stanowisko zastępcy szefa urzędu.

[4] W okresie od 4 kwietnia do 26 czerwca 1968 r. czasowo obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa pełnił Wacław Szeremeta.

[5] W okresie od 18 września do 24 października 1973 r. czasowo obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa pełnił Jan Kosacki.