Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Spis funkcjonariuszy SB z lat 1983-1990

Nazwisko i imię Imię ojca Stopień służbowy Czas pełnienia funkcji Funkcja Komórka
RUSW Radzyń Podl.
Czapliński Marek Jan st. kpr./plut./

ppor./pkom.

1 X 1983 – 1 IX 1985; 1 VII 1988 – 16 XI 1989 inspektor; inspektor/starszy inspektor Grupa II SB; Grupa VI SB

 

 

Gajda Grzegorz Stanisław kpr./st. kap. 1 V 1984 – 1 IX 1989 inspektor Grupa III SB/ Grupa IV SB/ Grupa VI SB
Gajda Leszek Jan ppor./por. 16 III 1985 – 1 X 1987 inspektor/ starszy inspektor Grupa IV SB
Grelecki Jarosław Marian st. szer./mł. chor./chor. 1 V 1985 – 1 X 1989 inspektor Grupa VI SB/ Grupa III SB/ Grupa IV SB
Grochowski Tomasz Edward st. szer./ ppor. 1 X 1987 – 15 I 1990 inspektor Grupa VI SB/Referat SB
Grzejdak Tadeusz Hieronim ppor./por. 1 III 1983 – 16 X 1988 starszy inspektor Grupa V SB
Kaliszuk Józef Jan   1 V 1984 – 1 II 1987 starszy inspektor Grupa IV SB/Grupa VI SB
Kargul Bogusław Jan kpr./mł. chor. 1 III 1983 – 1 V 1985 inspektor Grupy IV SB/Grupa VI SB
Kita Danuta z d. Zając Bolesław st. sierż./sierż. sztab./st. sierż. sztab./mł. chor. 1 III 1983 – 15 XII 1989 inspektor Grupa Paszportów SB
Kondraszuk Ryszard Kazimierz mł. chor. 1 III 1983 – 1 VI 1987 inspektor Grupa V SB
Łubnicki Konrad Jacek Idzi   1 XII 1989 – 16 I 1990 inspektor Referat SB
Morawik Kazimierz Rafał st. szer. 1 XI 1987 – 15 I 1990 inspektor Grupa V SB/Referat SB
Pasztaleniec Roman Kazimierz   1 III 1983 – 21 VI 1986 starszy inspektor Grupa II SB
Prokopiak Mieczysław Wacław ppor. 1 III 1983 – 1 X 1983 starszy inspektor Grupa III SB
Puchalik Robert Wojciech Eugeniusz kpr. 16 V 1987 – 31 XII 1989 inspektor /starszy inspektor/inspektor Grupa VI SB/Grupa III SB/Referat SB
Rumowski Mirosław Leon st. szer. 16 XI 1988 – 22 I 1990 inspektor Grupa V SB/Referat SB
Semeniuk Waldemar

 

Marian kpr./st. kpr./mł. chor. 1 III 1983 – 31 VII 1990 referent/inspektor Grupa Paszportów SB
Skowron Grzegorz Stanisław plut./ppor./por. 1 VII 1984 – 15 XII 1989 starszy inspektor Grupa II SB
Wieleba Piotr Jan por. 1 III 1983 – 1 VII 1984 starszy inspektor Grupa IV SB