Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Spis funkcjonariuszy UB z lat 1944-1956

Nazwisko

i imię

Imię ojca Stopień służbowy Czas

 pełnienia funkcji

Funkcja Komórka
 

PUBP/PUdsBP Radzyń Podlaski

Adamczyk Józef Adam chor. 28 IX 1946 – 20 XII 1949 referent gminny/ starszy referent ?/Referat III
Adamiuk Jan Emilian chor. 17 VII 1946 – 14 X 1947 referent gminny/starszy referent ?/Referat III
Adamski

Marian

Władysław 9 X 1946 –

8 X 1947

młodszy referent Referat III
Aleksandrowicz

Władysław

Grzegorz 18 VI 1953 – 30 V 1954 wartownik
Babicki Jan Konstanty kpr. 26 VI 1946 – 31 V 1949 wartownik
Bartyzel Wanda

z d. Dudek

Mieczysław 15 VIII 1952 – 30 IV 1953 maszynistka
Bernat Czesław Ignacy 1 X 1949 –

17 VIII 1950

młodszy referent Referat IV
Bialik Józef Jan kpr./plut./

sierż.

1 XI 1946 – 31 V 1952 młodszy referent/młodszy referent/starszy referent Referat III/Placówka w Międzyrzecu Podl./Referat Gospodarczy
Bilik Mieczysław Filip 1 XI 1950 –

1 V 1952

młodszy referent Referat III
Bernatowicz (Bilska) Irena Zygmunt kpr./plut. 8 VI 1948 –

1 VII 1952

maszynistka/ sekretarka urzędu
Bober Stanisław Władysław kpr. 11 XI 1949 – 20 III 1951 młodszy referent/ młodszy referent Placówka w Międzyrzecu Podl./ Referat V
Bohun Jan Aleksander 10 VI 1945 – 9 VIII 1945 wartownik
Bojarczuk

Kazimierz

Eliasz st. sierż./ chor./ppor. 22 VII 1954 – 31 XII 1956 starszy referent powiatowy/starszy referent/oficer operacyjny ?
Bojba Jan Jakub kpr./ chor. 25 IV 1953 – 31 XII 1956 referent broni/referent przy kierownictwie/referent gminny/referent/oficer operacyjny Referat Gospodarczy/

kierownictwo/?/?

Borowik Jan

 

Tomasz sierż./st. sierż. 3 VII 1953 – 10 IX 1954 referent przy kierownictwie/referent kierownictwo/ Referat Va
Borowska Irena z d. Kurowska Józef 1 X 1952 –

31 VIII 1953

rachmistrz/płatnik Referat Gospodarczy
Borowski Jan Józef sierż. 15 III 1952 – 31 I 1953 intendent gmachów/ starszy referent Referat Gospodarczy/Referat Gospodarczy
Bosek Tadeusz Józef 16 XII 1953 – 15 I 1955 wartownik ?
Brodawka Jan Grzegorz kpr. 1 IX 1945 –

5 VI 1948

wartownik/wartownik ochrony ?
Brodowski Tadeusz Zbigniew 22 VIII 1951 – 15 X 1951 młodszy referent Referat I
Budzicki Marian Franciszek kpr. 21 XI 1952 – 28 II 1954 wartownik
Bury Wiktor Józef plut. 2 IX 1946 –

8 X 1947

referent gminny ?
Burzak Stanisław Szczepan kpr./plut. 14 X 1949 – 16 VIII 1952 młodszy referent/referent/  referent/ referent przy kierownictwie /sekretarz Referat IV/Placówka w Międzyrzecu Podl./Referat IV/ kierownictwo/kierownictwo
Capała Jan Jan 1 IV 1948 –

1 XII 1950

referent/ starszy referent Referat IV
Chodźko Jan Piotr 1 IX 1945 – 20 I 1946 młodszy oficer śledczy ?
Chomik Jan Stefan 6 IX 1946 – 31 X 1946 oficer śledczy ?
Chroicki Adam Mikołaj 1947 funkcjonariusz ?
Cieślak Aleksander Franciszek kpr./ plut. 16 XI 1953 – 10 IX 1954 referent gminny/ referent terenowy ?
Cybruch Józef Władysław 11 II 1949 –

1 III 1950

starszy referent Referat Gospodarczy
Cybulski

Bronisław

Franciszek 20 II 1945 –

9 VIII 1945

wartownik ?
Cygler Czesław Teodor 21 X 1944 –

1 V 1945

sekretarz ?
Czajka Jan Jan ok. 21 XII 1944 – 27 IV 1946 oficer śledczy ?
Czarnacki Jan Stanisław 1 VIII 1947 – 1 X 1948 wartownik/wartownik ochrony ?
Daciuk Stanisław Józef kpr./plut./st. sierż. 28 II 1949 – 1 I 1951; 1 IX 1951 – 15 I 1953 wartownik ochrony/ kurier poczty specjalnej; oficer śledczy ?/Referat II; Referat Śledczy
Darecki Edward Ignacy chor. 31 I 1953 – 13 X 1953 starszy referent przy kierownictwie kierownictwo
Dawidowicz Antoni Józef 1 XII 1944 – 16 XII 1945 wywiadowca/ starszy referent Sekcja 1
Demczuk Henryk Józef 14 III 1956 – 31 XII 1956 referent/oficer operacyjny ?
Demczuk Jan Tomasz 25 IV 1948 r. (d.r.) – 14 I 1949 buchalter (intendent) ?
Dmitroca Michał Tomasz 4 X 1945 – 24 XI 1945 wartownik ?
Drozdziuk Tadeusz Jan 9 VI 1945 – 15 I 1948 wartownik/ wartownik ochrony ?
Dudek Kazimierz Jan 1 III 1946 – 30 VI 1946 wartownik ?
Dudzik Józef Walenty kpr./plut. 3 XII 1944 – 31 XII 1956 wywiadowca gminny/referent gminny/wartownik ?
Duszak Józef

 

Paweł plut./sierż. 15 XI 1944 – 31 XII 1956 szofer/szofer/kierowca ?/Referat Gospodarczy/?
Duszny Teodor Teodor 26 III 1946 – 29 VII 1946 referent gminny ?
Dyjaczyński Wincenty

 

Bolesław plut./st. sierż./chor./ ppor. 1 XI 1951 – 31 XII 1956 referent/referent terenowy/ referent terenowy/starszy referent terenowy/ referent/oficer operacyjny Referat III/?/?/?/?/?
Dzioba Henryk Antoni 15 XII 1944 – 20 VII 1945 wartownik ochrony/ młodszy oficer śledczy ?
Filipek Jan Feliks kpr. 2 I 1953 – 28 II 1954 wartownik/ referent przy kierownictwie ?/kierownictwo
Frączek Aleksander Ignacy 25 X 1944 – 1 XII 1944 wywiadowca Sekcja 1
Furtak Wacław Paweł kpr./plut. 1 XI 1946 – 1 II 1951 referent gminny/ młodszy referent/ referent ?/Referat IV/Referat IV
Gabryszuk Kazimiera Stanisław 8 XI 1948 – 5 VIII 1949 buchalter/ rachmistrz-płatnik ?/Referat Gospodarczy
Gasiuk Antoni Józef 20 III 1946 – 19 V 1946 wartownik ?
Gauza Czesław 15 VII 1945 – 8 X 1945 referent gminny ?
Gawor Władysława Władysław 1 VII 1948 – 31 XII 1956 sprzątaczka ?
Gil Szymon Wiktor kpr./sierż. 15 X 1945 – 28 II 1955 wartownik/ wartownik ochrony/ komendant gmachu ?
Gil Stanisław Wojciech 2 IX 1946 – 31 V 1947 referent gminny ?
Godlewski Edmund Władysław 20 X 1944 – 23 I 1946 kierownik kartoteki/ referent gminny/ zastępca kierownika urzędu ?/?
Gol Bolesław Adam chor. 1 I 1950 – 1 VIII 1951 starszy referent Referat III
Goldsztejn Abram Icek 16 XII 1944 – 15 IV 1945 wywiadowca/referent gminny Sekcja 3/?
Golec Stefan Stefan 24 VII 1946 – 1 IX 1947 wartownik ?
Goncerz Alfred Michał chor. 8 VIII 1951 – 1 II 1952 starszy referent/ referent przy kierownictwie Referat III/kierownictwo
Górecki Henryk Aleksander 20 VIII 1945 – 23 V 1946 wartownik ?
Grabowiec Henryk Bolesław kpr./sierż. 6 VI 1949 – 31 VII 1954 wartownik/ pomocnik komendanta gmachu/referent terenowy/ ?
Grad Stanisław Jan 16 V 1946 (d.r.) – 16 X 1946 referent gminny ?
Grudzień Stanisław Stanisław kpr./sierż. 1 III 1951 – 15 VIII 1953 młodszy referent/referent/terefere terenowy/ referent przy kierownictwie Referat V/Referat V/?/kierownictwo
Gruszeczka Stefan Andrzej 20 VII 1946 – 20 VII 1946 wartownik ?
Hołubiuk Jan Jan kpr./plut./st. sierż. 20 VI 1948 – 3 VIII 1953 wartownik/wartownik ochrony/młodszy referent/referent/referent przy kierownictwie ?/?/Placówka w Międzyrzecu Podl./Referat V/kierownictwo
Jabłoński Wincenty Leon 15 V 1948 – 22 XI 1954 lekarz Ambulatorium
Janiszek Marian Hipolit Józef st. sierż./ chor./ppor. 7 X 1947 – 15 IX 1951 starszy referent Referat V
Jarmuszewicz Stanisław Józef 13 VI 1949 – 30 IX 1949 rachmistrz-płatnik Referat Gospodarczy
Jastrzębski Eugeniusz Józef plut./sierż./st. sierż. 1 I 1949 – 25 IV 1953 referent broni Referat Gospodarczy
Jedynak Jan Stefan 15 XII 1944 – 20 VI 1945 wywiadowca Sekcja 2
Jeleń Jan Józef kpr./plut./chor. 3 I 1948 – 21 VI 1950 wartownik/ wartownik ochrony ?
Jędra Marian Stanisław 12 IX 1946 – 1 I 1947 referent gminny ?
Jędruszczak Jan Stanisław 3 II 1945 – 2 V 1945 wywiadowca/wartownik Sekcja 4/?
Jędruszczak Jan Stanisław 20 II 1945 – wartownik ?
Juszczak Mieczysław Jakub 18 I 1948 – 30 VI 1948 wartownik ochrony ?
Kaczyński Aleksander Stanisław 3 XII 1948 – 30 I 1949 wartownik ochrony ?
Kalinowski Henryk Józef 15 VII 1945 – 31 I 1946 referent gminny ?
Kalinowski Władysław Piotr 18 VII 1945 – 2 IX 1945 wartownik ?
Kaliszuk Józef Stanisław chor. 1 XII 1944 – 10 IX 1945 wywiadowca/ referent gminny Sekcja 3/?
Kamieńczyk Franciszek 10 VIII 1945 – ? wartownik ?
Kańkowski Edward Wawrzyniec plut./chor./ppor. 9 I 1948 – 1 IV 1955 referent/referent/starszy referent/referent przy kierownictwie Placówka w Międzyrzecu Podl./Referat I/ Referat I/kierownictwo
Karkut Antoni Antoni 11 XI 1952 – 20 VIII 1953 wartownik ?
Kaszyński Stanisław Józef 20 VII 1945 – 23 V 1946 wartownik Sekcja Miejska w Międzyrzecu Podl.
Kiełczykowski Roman Jan kpr./st. sierż. 1 III 1951 – 15 I 1953 referent/referent terenowy Referat II/?
Kijko Dymitr Jerzy 4 VII 1947 (d.r.) – 1 XI 1947 referent/młodszy referent Referat III
Kikłowicz Kazimierz Jan kpr./plut. 27 XII 1949 – 31 VII 1951 oddziałowy aresztu ?
Klewek Stanisław Ignacy plut./sierż./st. sierż. 9 VIII 1949 – 15 IX 1951 młodszy referent/referent Referat III
Klimowicz Aleksander Dionizy 1 XI 1953 – 31 III 1955 palacz, dozorca ?
Klimowicz Anna Ludwik 15 VIII 1953 – 15 IX 1955 sprzątaczka ?
Koczułap Eugeniusz Michał sierż. 1 III 1951 – 6 XII 1951 starszy referent Referat Gospodarczy
Komińczyk Franciszek Kazimierz 10 VIII 1945 – 24 XI 1945
Korba Bolesław Michał 1 XII 1954 – 31 XII 1956 lekarz Ambulatorium
Korniszuk Tadeusz Jan 14 X 1946 – 15 XII 1946 wartownik ?
Korobiejnikow Jan Aleksander 5 VI 1949 – 30 VII 1949 referent Referat IV
Korzeniowski Aleksander Józef st. strz./kpr. 17 VIII 1949 – 1 V 1952 młodszy referent/referent Referat IV
Kosnic Stanisław Andrzej 28 VII 1949 – 30 IX 1949 młodszy referent Referat V
Kossak Henryk Zygmunt plut./st. sierż. 1 III 1953 – 15 X 1953 referent terenowy ?
Kosuciński Tadeusz Józef 17 VI 1945 – 16 III 1946 referent terenowy ?
Kotyła Marian Jan ppor. 1 V 1954 – 1 IV 1956 starszy referent ?
Kotyła Zofia z d. Robak Wacław plut. 30 V 1953 – 31 XII 1956 maszynistka/sekretarz-maszynistka/sekretarz ?
Kowalczuk Bazyli Piotr 3 II 1945 – 1 VI 1946 wywiadowca/cenzor kontroli prasy/referent gminny Sekcja 2/Referat Kontroli Prasy/?
Kowalczyk Mieczysław Stanisław 4 VI 1945 – 1 III 1948 wartownik/ wartownik aresztu ?
Kowalski Ludwik Józef 7 X 1947 – 25 I 1948 referent Referat V
Kondraszuk Jan Szymon 8 X 1946 – 18 V 1948 referent gminny/oficer śledczy ?/Referat Śledczy
Krasucki Eugeniusz Piotr 1 III 1946 – 2 VI 1946
Krasucki Piotr

 

Franciszek plut./sierż. 7 III 1945 – 31 XII 1956 wartownik/oddziałowy aresztu/wartownik ochrony/pomocnik komendanta gmachu/wartownik ?
Kruczyński Feliks Paweł 15 VI 1945 – 16 III 1946 referent gminny ?
Krukowska Maria Mikołaj 15 IV 1945 – 1 IX 1946 sprzątaczka ?
Kryński Marian Andrzej 20 IX 1945 – 23 III 1946 wartownik ?
Kryński Zbigniew Marian 1 XII 1945 – 14 II 1946 młodszy referent ?
Kubiniec Wacław Józef 20 II 1945 – 7 VII 1947 wartownik/referent gminny/referent personalny ?
Kubiszyn Tadeusz Michał sierż./st. sierż./chor. 15 II 1949 – 15 VII 1952 referent/referent przy kierownictwie Referat III/kierownictwo
Kucharczyk Regina Józef 30 I 1946 – 7 XI 1946 kelnerka ?
Kucharczyk Stefan Andrzej 14 II 1945 – 23 X 1946 wywiadowca/referent gminny/starszy referent Sekcja 1/?/Sekcja do Walki z Dezercją i Bandytyzmem
Kulik Antoni Antoni 9 VI 1945 – 31 XII 1945 wartownik ?
Kunikowski Franciszek Grzegorz plut. 6 IX 1946 – 28 II 1949 referent gminny; referent ?/Referat I
Kuszta Stefan

 

Józef chor./ppor. 27 VIII 1954 – 31 XII 1956 referent powiatowy/oficer operacyjny ?
Langner Jan Tomasz sierż./st. sierż. 1 XI 1951 – 31 III 1954 referent/referent terenowy/starszy referent terenowy/referent przy kierownictwie Referat I/?/?/kierownictwo
Laskowski Stefan Tadeusz 5 VI 1947 – 15 V 1948 lekarz Ambulatorium
Lecyk Janina Józef 1 I 1954 – 1 I 1955 maszynistka ?
Lecyk Józef

 

Jan chor./ppor. 15 XI 1955 – 5 XII 1956 referent/referent operacyjny ?
Lemberg Aleksander Ignat 26 VI 1945 – 15 IX 1947 oficer śledczy ?
Lis Ferdynand Franciszek 2 XII 1944 – 24 III 1945 wywiadowca Sekcja 1
Łazowski Wacław Stanisław 15 X 1945 – 14 II 1946 wartownik ?
Łochina Tadeusz Piotr 9 I 1951 – 31 XII 1956 młodszy referent/referent terenowy/starszy referent/referent/oficer operacyjny Placówka w Międzyrzecu Podl./?/?/?/?
Łoza Józef Józef chor./ppor. 1 IV 1954 – 1 III 1956 referent terenowy/referent ?
Łuba Tadeusz Błażej 15 VIII 1945 – 24 V 1946 wartownik ?
Łukaszek Stanisław Jan kpr. 1 VI 1950 – 31 X 1951 oficer śledczy Referat Śledczy
Mączka Stanisław Jan 9 IX 1946 – 18 IX 1947 referent gminny ?
Major Jan Jan kpr. 20 X 1948 – 15 XI 1950 wartownik/młodszy referent/referent ?/Referat V/Referat V
Małagocki Stefan Józef sierż. 1 II 1951 – 14 V 1951 starszy referent Referat Komunikacji
Małysz Józef Stanisław 2 IX 1946 – 1 III 1949 referent gminny/referent ?/Referat III
Marszałek Franciszek Jan 22 IX 1944 r. (d.r.) – 12 I 1945; 1 III 1945 – 13 IX 1945 kierownik kontrwywiadu i zastępca kierownika urzędu; kierownik urzędu Kontrwywiad/Kierownictwo
Marzec Eugeniusz Józef sierż./st. sierż. 25 IV 1953 – 31 I 1955 starszy referent Referat Gospodarczy
Masłowski Władysław Ignacy 1 XII 1944 – 23 I 1945 wywiadowca Sekcja 1
Matraszek Julian Jan 1 XI 1946 – 1 II 1948 wartownik ?
Matusiewicz Jadwiga Jan 1 VIII 1945 – 20 VII 1945 maszynistka ?
Matuszewski Kazimierz Władysław 20 VII 1945 – 1 X 1947 wartownik ?
Matysiak Jan Jan plut. 10 VII 1948 – 27 IV 1950 referent Referat I
Mazur Bronisław Agnieszka 10 II 1948 – 31 XII 1949 referent/oddziałowy aresztu Referat III/?
Mazur Kazimierz Stanisław 5 IX 1945 – 20 VII 1946 wartownik ?
Mazur  Władysław Franciszek 30 VIII 1952 – 10 IX 1952 referent przy kierownictwie kierownictwo
Mendyk Tadeusz Stanisław plut. 15 XII 1953 – 31 I 1955 pomocnik komendanta gmachu ?
Michalski Marian Jan plut. 1 IX 1945 – 28 VII 1946 wartownik ?
Mielniczuk Stanisław Jan kpr. 12 X 1948 – 1 VII 1949 referent Referat V
Mierzwiński Kazimierz Stanisław 1 II 1947 – 5 XI 1947 oficer śledczy Referat Śledczy
Milanowicz Stanisław Piotr chor. 27 VI 1945 – 24 XI 1947 sekretarz urzędu/straszy referent gminny/starszy referent/zastępca szefa ?/?/Sekcja Miejska w Międzyrzecu Podl./kierownictwo
Miszczuk Jan Teodor szer./sierż. 23 II 1945 – 25 VI 1946 referent/referent gminny ?
Mojzych Edward Edward 5 IX 1945 – 14 II 1946 wartownik ?
Mościcki Jan Józef kpr./plut./sierż./st. sierz./chor. 20 X 1949 – 30 IX 1956 wartownik/młodszy referent/referent/starszy referent/komendant ochrony ?/Referat III/Referat II/Referat II/?
Niemczuk Jan Antoni chor. 28 XI 1944 – 10 VII 1946 wywiadowca/oficer śledczy/kierownik/starszy referent Sekcja 4/?/Sekcja Walki z Bandytyzmem/Grupa Walki z Bandytyzmem
Nowak Feliks Andrzej chor. 10 III 1947 – 1 VI 1949 młodszy referent/referent/starszy referent Referat III/Referat IV/Referat IV
Nurzyńska Feliksa Michał 1 XII 1947 – 15 IX 1952 sprzątaczka ?
Obroślak Zygmunt Wojciech 19 XI 1951 – 1 XII 1951 wartownik ?
Olejnik Władysław Karol chor./ppor. 7 X 1947 – 1 VIII 1950 oficer śledczy/inspektor ds. dowodów osobistych Referat Śledczy/?
Oleszek Kazimierz Jan kpr. 2 I 1948 – 31 VII 1950 wartownik/młodszy referent ?/Referat III
Olszewski Feliks Józef 15 IV 1946 – 1 I 1947 wartownik ?
Oniszczuk Henryk Wiktor 10 VI 1945 – 1 X 1945 wartownik ?
Osak Jan Piotr 9 VI 1945 – 9 VIII 1945 wartownik ?
Osak Piotr Wincenty chor. 20 II 1945 – 1 II 1954 wartownik/referent ewidencji operatywnej/ referent ewidencji operatywnej/referent przy kierownictwie ?/?/Referat/kierownictwo
Osiak Tadeusz Ignacy kpr./plut./st. sierż./chor. 9 XI 1950 – 31 I 1955 wartownik/referent do spraw poboru ?
Ostapiuk Piotr Roman 14 IX 1944 – 28 XII 1944 wywiadowca
Ostapowicz Kazimierz Mikołaj chor./ppor. 5 VI 1945 – 1 X 1945 referent gminny ?
Ostrowski Marian Piotr st. sierż. 15 XI 1951 – 1 V 1952 referent Referat III
Pacholik Jan Wiktor ppor./por. 15 I 1953 – 31 XII 1956 starszy oficer śledczy/referent terenowy/oficer operacyjny Referat Śledczy/?/?
Pączek Jan Józef 9 X 1946 – 30 XI 1946 referent gminny ?
Palica Józef Jan 7 III 1945 – 15 XII 1949 wartownik/buchalter/wartownik/intendent ?
Paszkowski Jan Stanisław chor. 6 X 1944 – 6 X 1944 komendant gmachu/starszy oficer śledczy ?
Pauk Irena z d. Jajus Feliks 2 XII 1946 – 30 VI 1947 sekretarz urzędu ?
Pawelczyk Helena z d. Kosiak Walerian 1 I 1947 – 1 IX 1950 maszynistka/sekretarz ?
Pawlikowski Stanisław Jan kpr. 26 I 1953 – 15 II 1954 referent przy kierownictwie kierownictwo
Pawlukiewicz Edward Franciszek kpr. 9 II 1950 – 30 IX 1952 rachmistrz-płatnik Referat Gospodarczy
Piechnik Michał Michał st. sierż. 1 XII 1953 – 31 V 1954 starszy referent terenowy/starszy referent ?
Piekarczyk Kazimierz Piotr 22 I 1951 – 1 IV 1955 ekspedytor sekretariatu/pomocnik komendanta gmachu ?
Pilipczuk Józef Piotr por. 1 IX 1946 – 15 VI 1949 starszy referent/starszy referent Referat III/?
Pióro Edward Stanisław 10 X 1945 – 14 II 1946 wartownik ?
Pisarek Roman Józef 15 III 1946 – 30 VI 1946 intendent ?
Pliszka Marian Stanisław kpr. 24 V 1950 – 1 VI 1954; 1 X 1954 – 1 IV 1955 wartownik; wartownik ?
Płachta Maria z d. Staniszewska Stanisław 15 XI 1945 – 3 IV 1947 r. (d.r.) maszynistka ?
Pogorzelski Mieczysław Feliks kpr. 9 VI 1945 – 30 IV 1950 wartownik/warto wart aresztu/wartownik ochrony ?
Polak Tadeusz Ludwik 15 VII 1947 – 17 II 1949 wartownik/warto wart ochrony ?
Pomianowski Stanisław Jan 1 VI 1948 – ? referent Referat III
Popielewicz Jan Bazyli st. sierż./chor. 18 VIII 1950 – 1 IX 1954 wartownik ochrony/młodszy referent/referent terenowy/starszy referent gminny/referent przy kierownictwie ?/Referat III/?/?/kierownictwo
Pożarowszczyk Jan Stanisław 5 II 1945 – 1 XI 1945 funkcjonariusz ochrony ?
Puła Ludwik Ignacy 9 I 1951 – 31 XII 1951 młodszy referent Referat IV
Radczuk Władysław Andrzej plut. 23 VII 1946 – 30 IV 1947 wartownik ?
Rekucka Nina z d. Ordyniec Artym kpr. 1 IX 1952 – 31 XII 1952 sekretarz ?
Rębek Stanisław Tomasz kpr./plut./sierż. 21 XII 1948 – 1 I 1955 szofer/szofer ?/Referat Gospodarczy
Rogoża Władysław Stanisław podch. 1 XII 1947 – referent Referat IV/Referat V
Rola Ryszard Aleksander chor. 26 VIII 1954 – 1 I 1955 starszy referent ?
Romanek Józef Wojciech kpr. 5 IX 1950 – 1 III 1952 młodszy referent/starszy referent Placówka w Międzyrzecu Podl./Referat IV
Romaniuk Franciszek Jan 15 XI 1944 – 16 I 1945 wywiadowca Sekcja 1
Romanowski Józef Antoni chor./ppor. 1 I 1945 – 1 I 1948 wywiadowca/młodszy referent/starszy referent Sekcja 4/Sekcja 4/Referat 4
Rostek Aleksander Franciszek kpr. 17 XI 1951 – 21 XII 1951 wartownik ?
Rudnicki Edward Jakub 15 XII 1944 – 15 VI 1945 wywiadowca/referent gminny Sekcja 4/?
Rymuszko Leokadia Aleksander 30 I 1946 – 1 VIII 1946 kucharka ?
Sakowski Stefan Łukasz 28 IX 1946 – 8 X 1947 referent Referat III
Siemionek Józef Jan plut. 9 VI 1945 – 9 I 1948 wartownik/dowodów warty/młodszy referent ?/?/Referat III
Sienkiewicz Henryk Bolesław 20 VIII 1949 – 30 XI 1949 wartownik ?
Skowronek Bolesław Feliksa 13 XI 1944 – 13 IV 1945 wywiadowca/referent gminny Sekcja 1/?
Skrzymowska Emilia Józef 15 I 1953 – 31 XII 1956 pielęgniarka Powiatowe Ambulatorium MSW
Słowiński Bolesław Stanisław kpr. 23 VIII 1950 – 15 IX 1951 referent Referat IV
Smolak Alina d. Kłoczewska Antoni 26 VIII 1950 – 1 I 1954 maszynistka/starsza maszynistka ?
Smorczewski Jan Franciszka 25 IX 1946 – 1 I 1947 referent gminny ?
Sobieski Albin Kalikst 22 XII 1945 – 10 III 1946 młodszy referent ?
Sobieszuk Ludwik Jan 15 X 1944 – 1 VI 1945 wywiadowca[1]/wywiadowca/buchalter ?/Sekcja 1, 2, 3/?
Sołtysiak Henryk Jan kpr./sierż. 5 XI 1951 – 31 I 1954 starszy referent/starszy referent przy kierownictwie Referat III/kierownictwo
Stachor Henryk Jan sierż. 1946 – 1 XII 1949 młodszy referent/kurier poczty specjalnej Referat III/Referat II
Staniak Mieczysław Jan 23 II 1946 – 28 II 1946 referent gminny ?
Stanisławek Zdzisław Jan 9 VI 1949 – 31 III 1950 młodszy referent/referent Referat III
Stepko Henryk kurier ?
Sudczak Maria Bazyli 1 IX 1945 – 2 XII 1946 maszynistka/sekretarz ?
Szałek Władysław Władysław 3 X 1949 – 31 I 1950 kurier poczty specjalnej/wartownik Referat II/?
Szczepańska Genowefa z d. Hryć Tadeusz 1 VII 1952 – 15 VIII 1952 maszynistka ?
Szczęśniak Edmund Łukasz 25 V 1946 – 10 II 1947 młodszy referent Grupa Walki z Bandytyzmem
Szczęśniak Irena Łukasz maszynistka ?
Szczęśniak Jan Łukasz 3 III 1946 – 27 V 1947 wartownik/funkcjonariusz ?/Gminny Urząd Bezpieczeństwa w Międzyrzecu Podl.
Szczęśniak Leokadia Łukasz plut./sierż./st. sierż. 15 VIII 1948 – 4 V 1953 pracownik szyfru/szyfrant-fotograf/starszy referent ?/Referat II/Referat II
Szostka Jan Stanisław 9 VI 1945 – 21 V 1946 wartownik ?
Szumiec Henryk Jakub kpr. 15 VIII 1949 – 1 III 1953 wartownik/młodszy referent/referent terenowy ?/Placówka w Międzyrzecu Podl./?
Szymona Antoni Paweł sierż. 7 III 1945 – 13 X 1951 wartownik/komendant gmachu/administrator/komendant ochrony ?
Ścibor Jan Antoni 25 VII 1953 – 31 III 1955 referent szyfrant Referat II
Śliwiński Jan Józef 15 III 1947 – 10 V 1947 młodszy referent Referat III
Tarajko Jan Jan kpt. 1 IX 1956 – 31 XII 1956 kierownik referatu ?
Tarasiuk Henryk Antoni 1 VII 1947 – 29 V 1947 referent/referent ?/Referat V
Troć Władysław Władysław 7 III 1945 – 15 II 1946 wartownik ?
Trykacz Henryk Andrzej 1 X 1947 – 1 II 1949 wartownik ?
Tymoszuk Ludwik Kazimierz 1 X 1945 – 6 VII 1946 młodszy referent/młodszy referent Sekcja Walki z Bandytyzmem/Grupa Walki z Bandytyzmem
Wachnik Wiktor Franciszek 1 IX 1945 – 7 XI 1946 wartownik ?
Wachulak Kazimierz Stanisław 4 VII 1947 – 2 XII 1948 ?
Walewski Leon Ludwik 2 XII 1944 – 23 I 1945 wywiadowca Sekcja 1
Wawrzecki Józef Jan 15 VI 1945 – 10 VII 1947 wartownik ?
Wicik Józef Józef kpr. 3 XII 1950 – 1 V 1952 młodszy referent/referent Referat V
Wieliczko Kazimierz Józef 10 X 1945 – 5 II 1946 wartownik ?
Wierzchowski Edward Jan 7 III 1945 – 15 II 1946 wartownik/funkcjonariusz ?/Sekcja Miejska w Międzyrzecu Podl.
Wierzejski Wacław Stanisław 1 VIII 1945 – 14 II 1946 wartownik ?
Więch Paulin Ludwik Bronisław 10 X 1944 – 1 XII 1944 wywiadowca Sekcja 1
Winiarczyk Marian Jan st. sierż./chor. 20 VII 1954 – 31 III 1955 starszy referent ?
Witun Mikołaj Aleksy sierż./st. sierż. 13 XI 1951 – 31 III 1955 wartownik/wartownik/referent terenowy ?
Wołek Eugeniusz Franciszek kpr. 11 X 1951 – 19 XI 1954 wartownik ?
Wołodko Józef Feliks plut. 9 III 1945 – 1 X 1945 komendant ochrony i gmachu/oficer śledczy ?
Wołowski Stanisław Władysław 18 VII 1945 – 2 IX 1945 wartownik ?
Wójcik Adam Józef 6 X 1947 – 31 XII 1947 referent Referat III
Wójcik Stanisław Kazimierz 2 XII 1944 – 9 VIII 1945 ?
Wrotniak Edward Józef 20 XI 1953 – 31 X 1954 referent terenowy/wartownik ?
Wrotniak Krystyna z d. Szpet Stanisław kpr. 1 IX 1953 – rachmistrz-płatnik/referent finansowy Referat Gospodarczy/?
Wysokiński Bronisław Karol 28 II 1949 – 14 X 1950 wartownik ochrony ?
Zalewski Walerian Franciszek 12 XII 1944 – 9 VIII 1945 wywiadowca/referent gminny Sekcja 2/?
Zaniewicz Czesław Teodor 15 VIII 1945 – 23 V 1946 wartownik/goniec ?
Zborowski Józef Wacław szer. 26 IX 1945 – 28 VI 1946 referent/referent gminny Referat III/?
Zykow Mikołaj Stefan 14 I 1950 – 1 II 1951 starszy referent Referat Gospodarczy
Żołdak Emilia z d. Pacholik Józef 1 II 1953 – 1 IV 1955 sekretarz urzędu ?

[1] Jednocześnie wymiennie pełnił również stanowisko sekretarza urzędu.