Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Gestapowcy

Gestapowcy i członkowie innych niemieckich formacji policyjnych w Radzyniu Podlaskim w latach 1939-1944

© Copyright by Damian Sitkiewicz & Towarzystwo Nauki i Kultury “Libra”, 2020

Proponowany sposób cytowania:

Damian Sitkiewicz, Gestapowcy i członkowie innych formacji policyjnych w Radzyniu Podlaskim w latach 1939-1944, http://instytutszlubowskiego.pl/gestapowcy/


 

Gestapo

Od jesieni 1939 r. w Radzyniu działała placówka (Aussenstelle Radzyń) Sicherheitspolizei und Sicherheitsdient (Sipo und SD) – Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Polacy zwali ją Gestapo.

Kierownikiem Gestapo od początku jej ustanowienia aż do czasu jej likwidacji latem 1944 r. był przybyły z Niemiec SS-Sturmbannführer (major) i Kriminal-Obersekretär Fritz Adolf Fischer. W 1939 r. był członkiem Einsatzkommando III (Einsatzkommando – grupa operacyjna gestapo, której celem było mordowanie lub izolacja politycznych i ideologicznych przeciwników III Rzeszy na zapleczu frontu). Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 marca 1949 r. w dniu 22 czerwca 1949 r. został stracony w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej.

Personel stanowili przyjezdni lub miejscowi Niemcy.

 • Zastępcą Fischera był SS-Sturmbannführer (major) Erich Langer. sekretarz kryminalny. Służył w gestapo w Erfurcie, a następnie w Radzyniu Podlaskim.
 • SS-Sturmscharführer (starszy sierżant sztabowy) Andreas Braumüller. Przed wybuchuem II wojny światowej przydzielony do gestapo w Augusburgu. Służył w Radzyniu, Chełmie i Puławach.
 • SS Oberscharführer (starszy sierżant) Kurt Engels. Jego jednostką macierzystą gestapo była Kolonia. W 1940 r. został wysłany do Radzynia. Z uwagi na skłonność do brutalnych zachowań w 1942 r. trafił na Zamojszczyznę, a w 1944 r. do Sonderkommando Warschau.
 • SS-Hauptsturmführer (kapitan) Karl Dieter. służący uprzednio w gestapo w Stutgarcie. Do Radzynia przybył w 1943 r., gdzie służył do końca 1944 r. Później przeniesiono go na Słowację.
  Jan Dietrich rozwinął masową akcję mordowania ludności żydowskiej, szczególnie na terenie Międzyrzeca Podlaskiego.
 • Oberscharführer (starszy sierżant) Ernst Hammerstein członek grupy operacyjnej Einsatzkommando III. Do radzyńskiego gestapo dołączył w listopadzie 1939 r. Ze względu na swoje brutalne zachowanie w 1942 r. przeniesiony do Białej. Członek stowarzyszenia SS Standarte „Germania”.
 • SS-Oberscharführer Gerhard Hoffman – od 1940 do 1944 r. pracował w radzyńskiej placówce gestapo. W 1944 r. został przeniesiony do Radomia.
 • SS-Oberscharführer Max Kaiser – służył w Einsatzkommando III w 1939 r. Do Radzynia trafił w 1940 r., gdzie przebywał do 1943 r., skąd w 1943 r. przeniesiono go do Lublina.
 • SS-Sturmscharführer Ludwik Klieber – zabity w 1943 r. przez AK w czasie zamachu na Dykowa.
 • SS-Sturmscharführer Paul Niehenke lub Nehenke – przybył do Radzynia w 1943 r. z bydgoskiego gestapo. Wiosną 1943 r. został przeniesiony do Lublina.
 • SS-Oberscharführer Willy Nordan – członek Einsatzkommando III. Jeden z kierowców w radzyńskim gestapo. W 1944 r. został przeniesiony do placówki gestapo w Radomiu.
 • SS-Untersturmführer (porucznik) Heinz Peckamann – sekretarz kryminalny. Z gestapo w Kolonii przeniesiony do Łukowa i Radzynia, gdzie pracował w latach 1940-1942. Później przeniesiony do dystryktu Galicja.
 • Heinz Rieck.
 • Heinrich (Henryk) Weg – tłumacz, volksdeutsch. Jego matką była Sabina Jakubowska.
 • SS-Untersturmführer Heinz Tangermann – służył w gestapo w Dessau, skąd w 1943 r. przeniesiono go do Radzynia. W 1944 r. zatrudniono go w radomskim gestapo.
 • Zielke [brak imienia] – tłumacz w areszcie gestapo w Radzyniu. W 1941 r. miał około 18 lat. Był uczniem gimnazjum polskiego w Łukowie. Brał czynny udział w przesłuchiwaniu aresztantów.
  Unterscharführ (plutonowy) Anton Nauman – tłumacz.
 • Unterscharführ Adolf Dykow, zwany „Katem Podlasia” – folksdojcz pochodzący z Okalewa, przez okres międzywojenny aż do początku okupacji pracował w warszawskiej drukarni jako zecer i mieszkał wraz z żoną na Bródnie. W 1940 r. wpisał się na niemiecką listę narodową w Warszawie, a w 1942 r. zatrudnił się w radzyńskim gestapo.

 

Ukraińskie SS „Wachmannschaft” (Służba Wartownicza)

Ich zadania polegały na pełnieniu warty, wyjeżdżaniu w teren i ścisłym wykonywaniu poleceń Niemców. Zwykle byli używani do bezpośredniej eksterminacji Żydów i Polaków. Placówki istniały także w Międzyrzecu i Parczewie. Dokumenty żandarmerii niemieckiej datowane na 1 stycznia 1941 r. określają liczbę funkcjonariuszy policji ukraińskiej na terenie powiatu radzyńskiego na 3 oficerów i 180 wachmanów. W Radzyniu służyło 22 funkcjonariuszy, w tym m.in.:

 • Henryk Benzel
 • Aleksander Bylena
 • Iwan Ciłurik
 • Andriej Dejenko
 • Aleksander Frołow
 • Andriej Kiryłow
 • Władimir Pawluczenko
 • Anton Reheda
 • Semen Sajenko
 • Nikołaj Sawieryn
 • Dmitrij Staroszenko
 • Andriej Timokow
 • Sergiej Winachodow
 • Wiktor Worobiew.