Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Radzyński Rocznik Humanistyczny 2023

Pod redakcję Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego podjechał dziś dostawczak DHL, a sympatyczny Pan Jarek przekazał nam nakład 11 tomu czasopisma pachnącego jeszcze drukarnią.

Ze spisem treści tomu i cyfrową wersją zawartości czasopisma można zapoznać się TUTAJ.

Kontynuuj

Pytania o sens

Jak zauważa we wstępie Autor tego studium:

Archiwista jest człowiekiem dążącym do harmonii archiwaliów, którą pierwotnie nadał im (S)twórca. I to jest sens istnienia archiwisty. Drogą do osiągnięcia sensu jest idea (archiwistyka) i materia (archiwum z jego infrastrukturą). W swej działalności twórcy archiwaliów odtwarzają harmonię świata wykreowanego przez Stwórcę. Dlatego łączą w procesie kreacji porządek świata i porządek kancelarii, co umiejscawia sferę archiwaliów wśród pozostałych sfer świata stworzonego, jako jeden z wielu jego elementów. Archiwista rekonstruując porządek tego świata w procesie opracowania, naśladuje akt kreacji, wzorując się na – gorzej lub lepiej zachowanej – doskonałej matrycy.

Profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, uznany specjalista w zakresie nauki o archiwach, przenosi nas na grunt metaarchiwalnych rozważań, w których znalazło się miejsce dla archiwalnej antropologii kulturowej, diagnozy archiwalnego świata postmodernistycznego, analizy kondycji zawodu archiwisty, wreszcie relacji archiwisty i technologii we współczesnej elektronicznej rzeczywistości. Wnikliwa obserwacja rzeczywistości archiwalnej skutkuje przemyśleniami, które wykraczają poza metodykę archiwalnego tu i teraz, stawiając przy okazji ważkie pytania o przyszłość archiwaliów, archiwów i archiwistów.

Książkę można nabyć za pośrednictwem Instytutu Historii UPH w Siedlcach: tel. 25 643 18 47; email: historia@uph.edu.pl

Kontynuuj

Elektryfikacja II RP

Elektryfikacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym Józefa Piłatowicza to najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. Kontynuuj

Oświadczenie w sprawie złamania umowy przez Miasto Radzyń Podlaski

Ze smutkiem i rozczarowaniem przyjęliśmy kolejne działania Miasta Radzyń Podlaski w sprawie byłego aresztu Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim. W dniu 1 marca 2022, przy okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, obiekt został przekazany w gestię Radzyńskiego Ośrodka Kultury, z zapowiedzią utworzenia tam komórki organizacyjnej w postaci Izby Pamięci „Warszawska 5A”. Odbyło się to wbrew obowiązującemu porozumieniu Miasta z Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra”, bez kontaktu osobami zaangażowanymi od lat w upamiętnianie tego miejsca, bez konsultacji z Profesorami prowadzącymi badania w tym zakresie, członkami naszego Towarzystwa. Kontynuuj

Dzika Ukraina

Kto pamięta cykl na portalu KOZIRYNEK, będzie wiedział o co chodzi. Innych zapraszamy od razu do wersji książkowej, która naszym nakładem właśnie się ukazała drukiem. O Ukrainie bez lukru Dominika Kurka już do nabycia! Kontynuuj

Skarby ukryte, ludzie pogrzebani

Nasza nowość wydawnicza, książka Adama Fijewskiego, pt. Skarby ukryte, ludzie pogrzebani.

Do nabycia od poniedziałku 13 września w radzyńskich księgarniach: Educo, Hermes, Zaborek oraz w Archiwum Państwowym w Radzyniu Podlaskim. Wysyłkowo u nas w zakładce PUBLIKACJE.

Zobacz rónież materiał na portalu KOZIRYNEK.ONLINE

Kontynuuj

O muzeum przy okazji promocji książki o katowni

Zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanej dyskusji na temiat miejsca pamięci ofiar dwóch totalitaryzmów w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Warszawskiej 5A, która odbyła się dzisiaj przy okazji promocji książki Dariusza Magiera pt. Tajemnice nazistowskiej i komunistycznej katowni w Radzyniu Podlaskim.

Dyskusja o katowni

Prezes Towarzystwa Kultury i Nauki “Libra” oraz członkowie Instytutu Bronisława Szlubowskiego zapraszają na promocję książki Dariusza Magiera Tajemnice nazistowskiej i komunistycznej katowni w Radzyniu Podlaskim, połączoną z dyskusją o tym niezwykłym miejscu pamięci narodowej.

Wydarzenie odbędzie się w formule online w wolnym dostępie w piątek 19 lutego o godz. 18.00. Do udziału w nim niezbędne jest zalogowanie się na swoim koncie Google i w porze wydarzenia skorzystanie z linku: https://meet.google.com/pgm-nqzw-htx

W dyskusji wezmą udział:

  • Prof. Artur Górak (UMCS w Lublinie) – prezes Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”
  • Prof. Dariusz Magier (UPH w Siedlcach) – autor publikacji
  • Prof. Marcin Kruszyński (Lotnicza Akademia Wojskowa)
  • Ppłk rez. Radosław Sałata – inspektor rejonowy Zrzeszenia WiN, wójt gminy Borki
  • Damian Sitkiewicz (doktorant UPH w Siedlcach)