Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Elektryfikacja II RP

Elektryfikacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym Józefa Piłatowicza to najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”.

Jak pisze we wstępie Autor, „prześledzenie kształtowania się ówczesnego systemu energetycznego (…) wyjaśnia też genezę współczesnej ogólnokrajowej sieci energetycznej. Elektryfikacja była stymulatorem intensywnego rozwoju gospodarczego, dlatego też stanowić powinna ważny element w wyjaśnianiu różnic regionalnych, tak w okresie międzywojennym, jak i w dużym stopniu po II wojnie światowej”.

Profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalista w zakresie historii gospodarczej oraz dziejów techniki, omawia podstawy elektroenergetyczne ziem polskich na progu 1918 r., warunki organizacyjno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw elektryfikacyjnych w II RP, projekty i programy elektryfikacji w okresie międzywojennym, kapitały w elektroenergetyce, a także produkcję energii elektrycznej, wreszcie poziom elektryfikacji.

Książka zawiera ponadto szereg map, fotografii i tabel, które czynią z publikacji niezwykle cenne wydawnictwo, poruszające nieznane aspekty rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Książkę można nabyć za pośrednictwem Instytutu Historii UPH w Siedlcach: tel. 25 643 18 47; email: historia@uph.edu.pl

 

J. Piłatowicz, Elektryfikacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, wyd. Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Lublin 2022, ss. 279, okładka twarda.