Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Inbrosz

Radzyński Rocznik Humanistyczny 2023

Pod redakcję Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego podjechał dziś dostawczak DHL, a sympatyczny Pan Jarek przekazał nam nakład 11 tomu czasopisma pachnącego jeszcze drukarnią.

Ze spisem treści tomu i cyfrową wersją zawartości czasopisma można zapoznać się TUTAJ.

Kontynuuj

Pytania o sens

Jak zauważa we wstępie Autor tego studium:

Archiwista jest człowiekiem dążącym do harmonii archiwaliów, którą pierwotnie nadał im (S)twórca. I to jest sens istnienia archiwisty. Drogą do osiągnięcia sensu jest idea (archiwistyka) i materia (archiwum z jego infrastrukturą). W swej działalności twórcy archiwaliów odtwarzają harmonię świata wykreowanego przez Stwórcę. Dlatego łączą w procesie kreacji porządek świata i porządek kancelarii, co umiejscawia sferę archiwaliów wśród pozostałych sfer świata stworzonego, jako jeden z wielu jego elementów. Archiwista rekonstruując porządek tego świata w procesie opracowania, naśladuje akt kreacji, wzorując się na – gorzej lub lepiej zachowanej – doskonałej matrycy.

Profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, uznany specjalista w zakresie nauki o archiwach, przenosi nas na grunt metaarchiwalnych rozważań, w których znalazło się miejsce dla archiwalnej antropologii kulturowej, diagnozy archiwalnego świata postmodernistycznego, analizy kondycji zawodu archiwisty, wreszcie relacji archiwisty i technologii we współczesnej elektronicznej rzeczywistości. Wnikliwa obserwacja rzeczywistości archiwalnej skutkuje przemyśleniami, które wykraczają poza metodykę archiwalnego tu i teraz, stawiając przy okazji ważkie pytania o przyszłość archiwaliów, archiwów i archiwistów.

Książkę można nabyć za pośrednictwem Instytutu Historii UPH w Siedlcach: tel. 25 643 18 47; email: historia@uph.edu.pl

Kontynuuj

Elektryfikacja II RP

Elektryfikacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym Józefa Piłatowicza to najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. Kontynuuj

Oświadczenie w sprawie złamania umowy przez Miasto Radzyń Podlaski

Ze smutkiem i rozczarowaniem przyjęliśmy kolejne działania Miasta Radzyń Podlaski w sprawie byłego aresztu Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim. W dniu 1 marca 2022, przy okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, obiekt został przekazany w gestię Radzyńskiego Ośrodka Kultury, z zapowiedzią utworzenia tam komórki organizacyjnej w postaci Izby Pamięci „Warszawska 5A”. Odbyło się to wbrew obowiązującemu porozumieniu Miasta z Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra”, bez kontaktu osobami zaangażowanymi od lat w upamiętnianie tego miejsca, bez konsultacji z Profesorami prowadzącymi badania w tym zakresie, członkami naszego Towarzystwa. Kontynuuj

Dzika Ukraina

Kto pamięta cykl na portalu KOZIRYNEK, będzie wiedział o co chodzi. Innych zapraszamy od razu do wersji książkowej, która naszym nakładem właśnie się ukazała drukiem. O Ukrainie bez lukru Dominika Kurka już do nabycia! Kontynuuj

Skarby ukryte, ludzie pogrzebani

Nasza nowość wydawnicza, książka Adama Fijewskiego, pt. Skarby ukryte, ludzie pogrzebani.

Do nabycia od poniedziałku 13 września w radzyńskich księgarniach: Educo, Hermes, Zaborek oraz w Archiwum Państwowym w Radzyniu Podlaskim. Wysyłkowo u nas w zakładce PUBLIKACJE.

Zobacz rónież materiał na portalu KOZIRYNEK.ONLINE

Kontynuuj

Zobacz katalog inskrypcji z radzyńskiej katowni PUBP

Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem inskrypcji więźniów z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim.

Katalog stanowi aktualny wykaz wszystkich odczytanych napisów pozostawionych przez więźniów reżimu komunistycznego przebywających w radzyńskim areszcie UB w latach 1944-1950. Dzięki przedsięwzięciu Instytutu Bronisława Szlubowskiego zostały one zinwentaryzowane i utrwalone w dokumentacji fotograficznej, którą od teraz można oglądać formie cyfrowej.

Wejście do bazy.