Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Żydowskie nagrobki w katowni Gestapo/UB

W związku z ujawnieniem nagrobków żydowskich na dziedzińcu byłego aresztu Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim Instytut Bronisława Szlubowskiego przygotował i opublikował na swojej stronie internetowej specjalny raport w tej sprawie. Kontynuuj

Okupacja niemiecka w Radzyńskiem

Z przyjemnością informujemy, że wśród trójki autorów nowo wydanej monografii naukowej pt. Okupacja niemiecka w Radzyniu Podlaskim i powiecie radzyńskim w latach 1939-1944 są dwaj – Grzegorz Karpiński i Damian Sitkiewicz – członkowie Instytutu Bronisława Szlubowskiego. Kontynuuj

Żeczynia Wielkanocne

Chrystus zmartwychwstan jest / Nam na przykład dan jest / Iż mamy zmartywchpowstać / Z Panem Bogiem królować. Alleluja! Kontynuuj

Referat dla wojska

W niedzielę 14 kwietnia Grzegorz Karpiński, członek Zarządu Instytutu, podczas zajęć kształcenia obywatelskiego w ramach odbywających się w Radzyniu Podlaskim ćwiczeń 23. Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, wygłosił referat zatytułowany “Inspektorat AK/WiN Radzyń Podlaski”. Kontynuuj