Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Nasza propozycja na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Instytut Bronisława Szlubowskiego oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim uczczą tegoroczny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wystawą “Zaplute karły reakcji” – polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956, którą od 1 marca można będzie oglądać na ogrodzeniu Jedynki na rogu ulic Jana Pawła II i Armii Krajowej.

Użyte w tytule wystawy sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie ludzi polskiego podziemia upowszechniane przez propagandę komunistyczną, która dążyła nie tylko do pacyfikacji nastrojów niepodległościowych, lecz także do zohydzenia pamięci o prawdziwych patriotach walczących o wolność. Zderzenie tego propagandowego, powszechnie znanego hasła z prezentowanym materiałem ma dodatkowo podkreślać dramat osób, które podjęły decyzję o kontynuowaniu dalszej walki podziemnej. Wystawa została przygotowana przez lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Na uroczysty finisaż wystawy zapraszamy do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w dniu 13 marca o godz. 11.00. W trakcie uroczystości wykład pt.:

Od Wyklętych do Niezłomnych. Dylematy polskie wczoraj i dziś

wygłosi

dr. hab. Marcin Kruszyński, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
i naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie

 

Wystawę można będzie oglądać w Radzyniu Podlaskim do końca marca 2020 r.