Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Żydowskie nagrobki w katowni Gestapo/UB

W związku z ujawnieniem nagrobków żydowskich na dziedzińcu byłego aresztu Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim Instytut Bronisława Szlubowskiego przygotował i opublikował na swojej stronie internetowej specjalny raport w tej sprawie.

“Stanowisko w sprawie nagrobków żydowskich znajdujących się w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A”, przyjęte uchwałą Zarządu Instytutu z 30 lipca br., oparte zostało na ekspertyzie dr Alicji Gontarek z Zakładu Badań Etnicznych UMCS w Lublinie. 2 lipca br. pismo w sprawie wykrycia nagrobków wraz z w/w opracowaniem zostało skierowane do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.

Stanowisko Instytutu Bronisława Szlubowskiego wyjaśnia, skąd wzięły się żydowskie nagrobki na posesji w centrum miasta i przedstawia rozwiązania w kwestii ich wydobycia i godnego zabezpieczenia.

W odpowiedzi na pismo Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zaplanował spotkanie robocze w tej sprawie na 16 lipca, na które zostali zaproszeni również przedstawiciele oraz ekspertka Instytutu.