Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Miasto Radzyń Podlaski odpowiada na nasze stanowisko

W odpowiedzi na stanowisko Instytutu Bronisława Szlubowskiego z 2 lipca br., dotyczące odkrycia żydowskich nagrobków na dziedzińcu byłej katowni Gestapo w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5 (i – jak rozumiemy – wcześniejszą koncepcję Muzeum), otrzymaliśmy od rzeczniczki Miasta Radzyń Podlaski następującą informację:

Miasto pozyskało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 105 tys. zł na remont budynku przy ul. Warszawskiej 5A, w którym ma się mieścić Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Do tej kwoty dołoży 45 tys. zł ze środków własnych i w tym roku rozpocznie remont obiektu.

Konieczna jest zmiany poszycia dachu, by zabezpieczyć przed zmiennymi warunkami pogody, poprawienie elewacji, doprowadzenie kanału ciepłowniczego z PEC, żeby obiekt nie był ogrzewany piecami węglowymi. Przeprowadzone zostaną prace przywracające pierwotny kształt obiektu (np. usunięcie współczesnej terakoty). Ponadto z budynku trzeba przekwaterować jeszcze jedną osobę, która nadal tam mieszka. Należy przypomnieć, że w ciągu ostatnich 2 lat z budynku za pełną zgodą wyprowadziło się 8 rodzin, dla których Miasto znalazło mieszkania zastępcze.

Jednocześnie uporządkowany zostanie teren wokół budynku. To wiąże się m.in. z koniecznością zabezpieczenia macew odkrytych niedawno na terenie dziedzińca położonego między budynkami przy ul. Warszawskiej 5 i 5A. Zostaną one wydobyte z ziemi, zabezpieczone i zgromadzone w jednym miejscu. Zwrócimy się do Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Warszawie, która opiekuje się radzyńskim kirkutem, z zapytaniem, jaka jest ich decyzja, co do miejsca umieszczenia.

Możliwe jest przeniesienie ich na kirkut lub pozostawienie – przynajmniej części z nich – na miejscu na dziedzińcu powstającego muzeum.

Powyższe prace mamy zamiar ukończyć jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Obiekt będzie własnością Miasta Radzyń Podlaski, miasto będzie sprawowało pieczę nad Muzeum. Jednocześnie ze zrozumieniem, szacunkiem i aprobatą przyjmujemy propozycje współpracy Instytutu Bronisława Szlubowskiego w zakresie prowadzenia muzeum, bo im więcej będzie osób kompetentnych, zorientowanych w historii Radzynia i tego miejsca, tym lepiej i dla tego miejsca i dla osób je odwiedzających.

Pozdrawiam

Anna Wasak
rzecznik prasowy

Urząd Miasta Radzyń Podlaski