Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Okupacja niemiecka w Radzyńskiem

Z przyjemnością informujemy, że wśród trójki autorów nowo wydanej monografii naukowej pt. Okupacja niemiecka w Radzyniu Podlaskim i powiecie radzyńskim w latach 1939-1944 są dwaj – Grzegorz Karpiński i Damian Sitkiewicz – członkowie Instytutu Bronisława Szlubowskiego.

Książka jest wnikliwym mikrostudium nt. struktur okupacyjnych, zbrodni niemieckich oraz polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi radzyńskiej. Niewątpliwą nowością jest rozdział poświęcony postaci słynnego “kata Podlasia” – Adolfowi Dykowowi. To najpełniejszy dotychczas portret tej niesławnej pamięci osoby związanej z powiatem radzyńskim w polskiej historiografii.

Książka ukazała się nakładem RaSIL. Wersja autorska pracy dostępna jest w repozytorium Polskiej Bibliografii Naukowej: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/917226