Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Obchody 450-lecia Unii Lubelskiej w… Wohyniu

Zanim obrady rozpoczął koronny sejm lubelski, który zakończył się się podpisaniem aktu unii polsko-litewskiej, Zygmunt August zwołał sejm litewski na 9 grudnia 1568 roku do Wohynia.

Miał on na celu wypracowanie jasnego stanowiska Litwinów wobec unii i dopiero stąd  przedstawiciele Wielkiego Księstwa mieli udać do Lublina, aby rozpocząć wspólne obrady z sejmem koronnym.

W celu uczczenia tego wydarzenia 28 czerwca 2019 roku w Wohyniu odbędą się uroczystości rocznicowe, których współorganizatorem jest Gmina Wohyń oraz Instytut Bronisława Szlubowskiego.

W takcie uroczystej sesji Rady Gminy okolicznościowe referaty historyczne wygłoszą:

  • Prof. u. dr hab. Dorota Wereda (UPH Siedlce): “Wohyń w epoce Unii Lubelskiej – miasto pogranicza”.
  • Dr Jerzy Ternes (UMCS Lublin): “Dwa unijne sejmy. Wohyń i Lublin 1568-1569”.