Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Rada Miasta przyjęła tegoroczny budżet

W tym roku Radzyń przeznaczy 7,4 mln zł na inwestycje. Nie obędzie się bez pożyczki. Jak przyznaje magistrat, bez dotacji z zewnątrz miasto samo nie poradzi sobie z remontem Pałacu Potockich.

Miasto zamierza wymienić stare oświetlenie na ledowe. To największy koszt, bo wyniesie 2,9 mln zł. Na ten cel samorząd weźmie pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Nisko oprocentowana pożyczka jest niezwykle atrakcyjna i służyć będzie temu, byśmy mogli mieć zdecydowanie lepszej jakości oświetlenie uliczne, a więc i bardziej bezpieczne ulice, w dodatku nawet o 67 proc. zostaną zredukowane wydatki na prąd, ponieważ będą to żarówki ledowe, bardziej energooszczędne – przekonuje na łamach “Dziennika Wschodniego” burmistrz Jerzy Rębek.

Obecnie energia elektryczna na oświetlenie miasta kosztuje ok. 800 tys. zł rocznie, a według danych z audytu opracowanego na potrzeby realizacji tego projektu, przy oświetleniu ledowym oszczędności wyniosą pół miliona zł rocznie.

W tym roku zakończy się również budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Na inwestycje drogowe miasto wyda 175 tys. zł. Rozpocznie się m.in. budowa ulicy Polnej. Kontynuowane też będą prace wokół zespołu pałacowo-parkowego Potockich, m.in. remont wieży we wschodnim skrzydle pałacu oraz modernizacja Oranżerii.

W związku z nieprzyznaniem dotacji na rewitalizację centrum Radzynia, w tym modernizację Pałacu Potockich, to zadanie zostało przełożone na lata następne. Do czasu wyjaśnienia przyczyn odrzucenia naszego wniosku i podjęcia kolejnych prób pozyskania środków na pałac i park, miasto nie ma szans we własnym zakresie przeprowadzić gruntownej renowacji zabytkowego pałacu – tłumaczy Anna Wasak z radzyńskiego magistratu.

W mieście powstanie skatepark oraz siłownie plenerowe. Wszystko za 263 tys. zł, z czego 179 tys. zł to dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z kolei, w ramach budżetu obywatelskiego, 100 tys. zł trafi na modernizację budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwondo.

Dochody miasta zaplanowano na 65 mln zł, a wydatki na 67,5 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytu.