Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Powołanie Instytutu Bronisława Szlubowskiego

W sobotę 12 stycznia br. 17 osób obecnych na zebraniu założycielskim powołało do istnienia Instytut Bronisława Szlubowskiego.

Władze Instytutu stanowią: Zarząd (w składzie: Dariusz Magier – prezes, Agnieszka Gątarczyk – wiceprezes, Paweł Żochowski – skarbnik, Jakub Hapka – rzecznik prasowy, Grzegorz Karpiński – członek) i Komisja Rewizyjna (w składzie: Joanna Kowalik-Bylicka, Maciej Michniewicz, Jerzy Woźniak).

Patron Instytutu, Bronisław Szlubowski herbu Korwin, urodził się w Radzyniu 7 października 1855 r. Był młodszym synem Stanisława Floriana Szlubowskiego, a jego ród władał Radzyniem od 1834 r., kiedy to dziad Bronisława – Antoni, nabył te dobra od Konstantego Zamoyskiego. W 1892 r. poślubił Zofię Chłapowską.  

Bronisław Szlubowski imponował oczytaniem i inteligencją, był bardzo zaangażowany w życie polityczne. W czasie wzmożonej rusyfikacji włączył się aktywnie w obronę polskości i wiary oraz pracę społeczną. Zwalczał rusyfikację.

Ród był bardzo przywiązany do Kościoła katolickiego, co znalazło potwierdzenie w tytule hrabiowskim nadanym linii Stanisława Floriana przez papieża Piusa IX w 1869 r. wraz z dewizą Amor patriae nostra lex (łac. Miłość ojczyzny jest naszym prawem).  Bronisław ochoczo przejął to brzemię.

Właściciel dóbr Radzyń udzielał się w działalności społecznej, która przybierała różne formy i często wykraczała poza zakres zwykłej pomocy. Ideowo związany był z narodową demokracją, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości miał poglądy monarchistyczne i był zwolennikiem restytucji monarchii.

Ostatni właściciel dóbr ziemskich Radzyń zmarł bezpotomnie w Warszawie 14 grudnia 1939 r. Pochowany został w podziemiach Kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

Bronisław Szlubowski to radzynianin wielkiego formatu, godny pod względem wykształcenia klasycznego i politycznego wyrobienia potomek papieskich hrabiów, skoligaconych z najważniejszymi rodzinami polskiej arystokracji. Idealny wzorzec dla organizacji społecznej kierującej się klasycznym wyznacznikiem prawdy dobra i piękna, pragnącej kultywować patriotyzm i rozwijać inicjatywy kulturalne i naukowe na miarę lokalnych możliwości. Celem Instytutu jest kontunuowanie w Radzyniu starej dewizy Szlubowksich Amor patriae nostra lex, którą chce wcielać w życie poprzez podejmowane przedsięwzięcia.

Formalnie Instytut jest radzyńskim oddziałem Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA.