Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Konferencja prasowa w radzyńskim OHP

Jutro, we wtorek 15 stycznia br. o godz. 10.00 w Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim odbędzie się konferencja
prasowa podsumowująca realizację projektów: “Kompleksowa termomodernizacja
internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy”

Zaproszenie na konferencję prasową

Tytuł: Podsumowanie projektów

  1. Kompleksowa termomodernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy”
  2. Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu”

Termin: 15 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 10:00

Miejsce: siedziba Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim,
ul. Lubelska 25

Konferencję organizuje Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawryszczak.

Podczas konferencji przedstawione zostaną efekty inwestycji zrealizowanej przez Lubelską Wojewódzka Komendę OHP we Włodawie, Zamościu i Radzyniu Podlaskim, okresie od maja do grudnia 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet V. Efektywność energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przekazane również będą informacje o wyposażeniu pracowni do nauki w zawodach mechanik pojazdów samochodowych (warsztat diagnostyki pojazdów samochodowych, mechaniczny, ślusarski i oponiarski) oraz moner zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Ośrodku OHP w Zamościu.