Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 17 (2019)

Spis treści:

DARIUSZ WAJS
Ekspansja habsburska w XVI wieku w świetle dzieł wybranych polskich autorów z pierwszej połowy XVII wieku

MAŁGORZATA MIERNIK, JACEK SIUREK
Adam Moczulski – sędzia pokoju powiatu radzyńskiego, urzędnik i ziemianin. Próba biografii

DOMINIKA LESZCZYŃSKA
Stanisław Wroński – artysta, powstaniec, sybirak

TOMASZ STAŃCZUK
Między domem a tułaczką. Dzieje Róży Zamoyskiej z Różanki (1862-1952)

DARIUSZ MAGIER
Sprawa polska na progu 1918 roku. Hrabiego Bronisława Szlubowskiego, właściciela dówb ziemskich Radzyń, wizja niepodległości

ALICJA GONTAREK
Żydzi radzyńscy na fotografiach – błędy w opisach katalogu YIVO

ANDRZEJ TŁOMACKI
Struktura narodowościowo-wyznaniowa Kodnia w latach 1918-1944

IWONA STEFANIAK
Niemcy wobec Kościoła – Kościół wobec Niemców. Okupacja niemiecka w dekanacie radzyńskim w latach 1939-1944

DAMIAN SITKIEWICZ
Konstanty Bolesław Witkowski ps. Müller – komendant Obwodu Armii Krajowej Radzyń Podlaski 1941-1944

JOANNA POTYRA-KOWALSKA
Konspiracja i podziemie narodowe w powiecie siedleckim w latach 1939-1950

PIOTR A. CZYŻ
Zarys dziejów bibliotek na ziemi włodawskiej do 1999 roku

ANNA ŁOSOWSKA
Jemu dar dobroci i wielkiej kultury był dany od Boga wraz z życiem – pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989)

ERNEST SZUM
Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego

MAŁGORZATA NIKONIUK
Ku “rozwiniętemu społeczeństwu socjalistycznemu” – inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej 30 marca 1976 roku

ANNA DUBIS
Docent dr Mieczysław Marczuk

DAMIAN SITKIEWICZ
Listy Stanisława Doria Dernałowicza do Alicji Lutostańskiej z lat 1990-1992

SŁOWNIK BIOGRAFICZNO-GEOGRAFICZNY RADZYNIA PODLASKIEGO I POWIATU RADZYŃSKIEGO. CZ. 3
Adolf Dykof 1907-1943 (Damian Sitkiewicz)
ks. Witold Kobyliński 1925-2014 (Szczepan Korulczyk)

RADZYŃSKIE SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI. CZ. 8 (Anna Wasak, Robert Mazurek)