Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Miasto Radzyń Podlaski

Radzyń

1. Bogutyn Jerzy WiN
2. Borkowski Franciszek (Zielony Władek, Skórzany) WiN
3. Chmielewski Leonard AK
4. Domański Mieczysław (Piorun) WiN
5. Garstka Marian (Drzewiec, Drakon) WiN / szef wywiadu inspektoratu
6. Hetman Henryk WiN
7. Kamiński Jan AK
8. Kamiński Marian (Kamień, Szczep) WiN / z-ca dowódcy drużyny
9. Karakulski Stanisław (Boruta, Pieniek) WiN
10. Karwowski Antoni (Robert) AK / zastępca komendanta obwodu
11. Kawecki Czesław (Styczeń) AK / dowódca plutonu

 

12. Kłos Józef AK
13. Kolada Włodzimierz (Czarny) WiN
14. Kordula Józef WiN
15. Król Kazimierz AK
16. Krzewski Konstanty AK
17. Lachowski Karol (Stef) AK / szef informacji obwodu
18. Lecyk Marian WiN
19. Lenartowski Bogdan WiN
20. Niewęgłowski Marian WiN
21. Nikolski Leon (Nil, Kazik) WiN
22. Orkisiewicz Stanisław (Sosna) WiN
23. Pachała Sylwin WiN
24. Plechan Stanisław WiN
25. Prokopiuk Edward NSZ
26. Radzikowski Bolesław WiN
27. Rybicki Jan wł. Lenarczyk Feliks (Feliks, Bożena) AK / komendant obwodu
28. Rygier Mieczysław WiN
29. Skierowski Longin (Styr) AK / szef BIiP Obwodu
30. Wrębiakowski Henryk WiN
31. Zieliński Jan (Grot, Kuna) WiN / kom. rejonu