Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Gmina Zahajki

18.04.2020

Bereza

1. Antoniuk Jan WiN
2. Barczuk Czesław WiN
3. Byczyk Józef WiN
4. Chmielewski Marian WiN / skład broni
5. Chromik Władysław (Duży) WiN
6. Grudziński Jan (Płomień, Karol) WiN / dowódca plutonu
7. Harczuk Czesław WiN
8. Kieczka Franciszek (Pokorny) WiN / rusznikarz
9. Kieczka Józef AK
10. Korniluk Aleksander (Kamień) WiN
11. Korniluk Jan WiN
12. Kot Stanisław WiN
13. Kryńska Irena (Fraszka) WiN
14. Kryński Jan AK
15. Kuźmiuk Julian (Lis) WiN
16. Laciuk Stanisław WiN
17. Łuciuk Stanisław WiN
18. Matejek Bronisław WiN
19. Matejuk Bronisław WiN
20. Mikiciuk Władysław WiN
21. Nakaziuk Adolf WiN
22. Nazaruk Józef (Sapieha) WiN
23. Okrajuk Stanisław AK
24. Panasiuk Antoni WiN
25. Polikarczuk Stanisław (Zacny) WiN
26. Rosiński Franciszek (Zawisza) WiN
27. Rosiński Józef WiN
28. Rzepa Stanisław (Snop, Lipa) WiN / dowódca drużyny
29. Strzakłowiec Władysław WiN
30. Szabaciuk Marian (Jatrząb) WiN
31. Szabaciuk Władysław (Zdzisio) WiN / dowódca drużyny
32. Tarasiuk Antoni (Mały) WiN
33. Turyk Jan WiN
34. Wawdyrz Franciszek WiN

Drelów

35. Borowik Feliks WiN
36. Demianiuk Kazimierz WiN
37. Grzeszczuk Marian WiN
38. Kowalczyk Jan WiN
39. Krawiecki Henryk (Chyży) WiN
40. Kuśmieruk Jan WiN
41. Mikiciuk Jan WiN
42. Nikończuk Czesław (Lech) WiN
43. Puła Stanisław WiN
44. Samulak Jan WiN

Kwasówka

45. Brzeziński Stanisław (Stanisław) WiN
46. Hawryluk Tomasz (Wołodyjowski) WiN
47. Pajdosz Franciszek (Wicher) WiN
48. Wiśniewski Władysław (Wierny) WiN

Łózki

49. Bielecki Henryk (Wilczur) WiN
50. Bobruk Jan (Puchacz) WiN
51. Kubik Józef WiN
52. Siłaczuk Edwin WiN
53. Stefaniuk Andrzej (Śmiały) WiN

Przechodzisko

54. Byczyk Kazimierz (Kasztan) WiN
55. Drupaluk Franciszek (Bryła) WiN / z-ca dowódcy drużyny
56. Jedynak Jan (Jeleń) WiN
57. Kozłowiec Stanisław WiN
58. Kulik Karol WiN
59. Łazko Franciszek WiN
60. Łukaszuk Józef (Kniciel) WiN
61. Makaruk Stanisław AK
62. Stefaniuk Stanisław WiN
63. Zadzko Franciszek ZROAK
64. Kubik Karol (Twardy) WiN

Zahajki

65. Andrzejuk Józef WiN
66. Chalimoniuk Jan (Świerzy) WiN
67. Halimoniuk Jan (Świeży) WiN
68. Halimoniuk Stanisław ZROAK
69. Marczuk Adam (Wrzos) WiN
70. Sadowiec Mieczysław WiN
71. Zacharuk Tadeusz WiN

Wersja z 17.04.2020