Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Gmina Szóstka

Ostrówki

1. Bejda Józef WiN
2. Kaliszuk Jan (Smutny) WiN
3. Protaś Józef AK
4. Żurawski Piotr WiN / dowódca plutonu

Szóstka

5. Zieliński Henryk (Pantera) WiN

Worsy

6. Ignaciuk Aleksander WiN

Wólka Łózecka

7. Prokop Czesław WiN
8. Saczuk Mieczysław WiN

Wygnanka

9. Biernacki Stanisław (Sroka) WiN
10. Biernacki Władysław (Kawka) WiN
11. Byczyk Edward (Brzoza) WiN
12. Grzeszyk Edward WiN
13. Kamecki Franciszek (Skóra) WiN
14. Karwowski Tadeusz (Mały) WiN
15. Kawęcki Franciszek (Skóra) WiN
16. Kołczyk Jan (Karcz) WiN
17. Krzymowski Franciszek (Kurz) WiN
18. Ładniak Kazimierz WiN
19. Osak Kazimierz (Jur) WiN / z-ca dowódcy plutonu
20. Ostapiuk Mieczysław (Śmiały) WiN
21. Siedlanowski Jan WiN
22. Siłuszyk Józef (Brzoza) WiN
23. Stefańczuk Jan WiN
24. Turski Jan WiN
25. Wiącek Jan WiN