Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Gmina Misie

Grabowiec

1. Pietrelewski Marian AK
2. Piotrowski Marian WiN

Jelnica

3. Podgajny Zygmunt WiN

Kolonia Wolańska

4. Antoniuk Kazimierz (Urwis) WiN
5. Antończuk Kazimierz (Ursus) WiN
6. Chudziak Józef (Dziad) WiN
7. Dudziak Józef (Dziad, Krut) WiN
8. Kocko Wacław (Czajka, Lis) WiN
9. Kosiński Aleksander (Dom) WiN
10. Modrzewski Piotr (Jastrząb, Modrzew) WiN / z-ca dowódcy placówki

Misie

11. Kłopotek Stanisław (Brzoza) ZROAK
12. Młynarczyk Kazimierz (Jaskółka) WiN
13. Zaniewicz Józef (Sroka) WiN

Pościsze

14. Chmielewski Mikołaj (Chmiel) WiN
15. Dąbrowski Wacław (Stary, Kalina) WiN / wywiadowca
16. Kaliński Roman Waldemar AK
17. Komoszka Stanisław WiN
18. Krzymowski Stanisław WiN
19. Parafiniuk Mikołaj WiN
20. Trochimiuk Piotr ZROAK / d-ca plutonu
21. Wasiluk Czesław (Biały) WiN
22. Wasiluk Stanisław (Kalina) WiN

Przychody

23. Adamowicz Wacław WiN

Strzakły

24. Duda Kazimierz (Pliszka) WiN
25. Nieroda Stanisław WiN