Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Gmina Jabłoń

Dawidy

1. Dzyr Marian WiN
2. Koza Franciszek WiN
3. Iwaszuk Józef WiN
4. Jędruszczak Janusz Leon (Tramp, Janusz) WiN / dowódca drużyny
5. Kozak Jan (Sęk) AK / z-ca dowódcy drużyny
6. Kuniewicz Franciszek WiN
7. Kuniszyk Stanisław WiN
8. Lewczuk Józef WiN
9. Sidorczuk Józef (Jaśmin) WiN

Gęś

10. Chwalczuk Józef (Lew) WiN
11. Denejko Stanisław (Czajka) AK / internowany w Rosji 22.1.45, powrót 21.3.46
12. Deneka Józef (Zbyszek) WiN / dowódca drużyny
13. Deneka Józef (Zbyszek) WiN / dowódca drużyny
14. Hordejuk Stanisław (Bartkowiak) WiN
15. Klimejko Karol WiN
16. Kowalczuk Jan (Chmura) WiN
17. Kowalczyk Stanisław WiN
18. Kowalewski Stanisław (Dąb) WiN
19. Kropiwiec Jan WiN
20. Kulawiec Franciszek (Lipa) WiN
21. Matejuk Józef (Butelka) WiN
22. Melko Kazimierz WiN
23. Rega Stanisław WiN
24. Szwaj Czesław WiN
25. Szwaj Stanisław (Oracz) WiN
26. Waseńczuk Jan (Dziurawiec) WiN
27. Waszczuk Piotr (Rola, Pankracy) WiN / komendant rejonu

Jabłoń

28. Duda-Kędracka Józefa (Izolda) WiN
29. Iwanejko Czesław WiN / dowódca drużyny
30. Kaczan Kazimierz WiN
31. Kaczan Stanisław (Kolka) WiN
32. Klimiuk Stanisław WiN
33. Kobyliński Stanisław AK
34. Kropiwiec Jan (Dumny; Dionizy) WiN
35. Mościcki Zygmunt (Pirat) WiN
36. Niewęgłowski Stanisław AK
37. Potapczuk Jan (Sprytny) WiN
38. Potapczuk Kazimierz WiN
39. Wójcik Stanisław (Brzoza) WiN

Kolano

40. Burzec Bolesław (Żuk) BCh / dowódca drużyny
41. Czarniak Piotr AK
42. Donica Józef WiN
43. Gajko Jerzy (Sokół) WiN
44. Grapko Kazimierz (Skra) BCh / dowódca drużyny
45. Hordejuk Józef WiN
46. Iwaszko Henryk (Koc, Dreszcz) WiN
47. Jarmol Jan AK
48. Kaliszyk Bolesław (Step) WiN
49. Kaliszyk Stanisław (Iskra) NSZ / łącznik
50. Kędzierski Stanisław AK
51. Kozioł Jan WiN
52. Mozil Stanisław (Szpak) WiN
53. Sweklej Jan NSZ
54. Wasiluk Bronisław WiN
55. Wójcik Henryk WiN
56. Zińczuk Seweryn AK

Kolonia Kolano

57. Mańka Henryk WiN

Paszenki

58. Jurko Józef WiN
59. Krzywda Franciszek (Puder) WiN / dowódca drużyny

Radcze

60. Furman Franciszek (Skoczek) WiN
61. Książek Aleksander (Wiarus) WiN
62. Lisicki Stanisław (Rosa) WiN
63. Orłowicz Aleksander (Andrzej) WiN
64. Pajdosz Franciszek WiN
65. Pasicz Jan WiN
66. Wetoszka Stanisław WiN

Rudzieniec

67. Joński Ryszard WiN