Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Gmina Brzozowy Kąt

Brzozowy Kąt

1. Bojarczuk Józef (Łabędź) WiN
2. Golec Jan (Topór) WiN
3. Iwaszko Stanisław (Liść) WiN
4. Konstat Stanisław (Marot) WiN
5. Korszeń Leon (Wrzos) WiN
6. Korszeń Wawrzyniec (Dąb) WiN
7. Korszeń Władysław WiN
8. Maksymiuk Franciszek (Lord) WiN
9. Pruszczak Stanisław (Żbik) WiN
10. Rudnicki Mieczysław WiN
11. Rudnicki Stanisław WiN
12. Żelazowski Józef (Oset) WiN

Derewiczna

13. Juszczyński Jan AK
14. Kapczuk Józef (Kogut, Czeberak) WiN
15. Kozak Jan WiN
16. Pilecki Edward (Miglanc) WiN
17. Pilecki Jan (Jałowiec) WiN / dowódca drużyny
18. Sadowski Kazimierz (Kędzierzawy) WiN

Planta

19. Gołoś Marian WiN
20. Kowalik Józef (Pocisk) AK
21. Podchorecka Maria WiN
22. Podhorecki Tadeusz (Gaj) WiN / dowódca plutonu

Romaszki

23. Chajbos Edward (Trzebowski) NSZ

Rudno

24. Andrusiak Józef (Jaskółka) WiN
25. Białozorczyk Mikołaj (Róża) WiN
26. Chlibiuk Feliks WiN
27. Czech Edward WiN
28. Daszczuk Jan (Smuga) WIN
29. Doluk Stanisław (Brzoza) WiN
30. Golec Wiktor (Bimber) WiN
31. Górski Józef (Kwiat) WiN
32. Kapczuk Stanisław (Sokół) WiN
33. Kapczuk Wawrzyniec (Ukrainiec) WiN
34. Kornilczuk Władysław (Plan) WiN
35. Kowaluk Stanisław (Wiatrówka) WiN
36. Kucyk Stanisław WiN
37. Kuć Józef (Orzeł) WiN
38. Łądkowski Franciszek WiN
39. Maciejewski Ludwik AK
40. Mickiewicz Paweł (Żbik) BCh
41. Mikołajczuk Stanisław WiN
42. Oniszczuk Józef (Kamień) WiN
43. Pajdosz Bolesław WiN
44. Radkowski Franciszek WiN
45. Szcześniak Józef (Pantera) WiN
46. Szpilewski Wacław (Śmieły) WiN
47. Wołowik Jan (Krzak) WiN

Walinna

48. Abramowicz Jan NSZ
49. Abramowicz Stanisław (Szczery) NSZ / dowódca plutonu
50. Baran-Baranowski Czesław WiN
51. Chibiuk Franciszek WiN
52. Daniłko Jan (Jurkowski) WiN
53. Daniłko Stanisław AK
54. Daniłko Tadeusz (Górski) NSZ / dow. grupy bojowej PAS
55. Gaj Bronisław NSZ / zbrojmistrz rejonu
56. Jabłońska Cecylia NSZ
57. Jabłoński Bronisław WiN
58. Jopko Bolesław (Junak) WiN
59. Karbowicz Henryk AK
60. Karpowicz Albin WiN
61. Karpowicz Kazimierz WiN
62. Klimiuk Edward (Lipa)* WiN
63. Klimiuk Franciszek WiN
64. Klimiuk Ksawery WiN
65. Klimiuk Marek** NSZ
66. Klimiuk Wacława WiN
67. Klimiuk Wiktor WiN
68. Pawluczuk Czesław WiN
69. Pawluczuk Tadeusz WiN
70. Radziuk Janina NSZ
71. Robak Czesław (Zacina) NSZ / dowódca drużyny
72. Robak Stanisław NSZ
73. Siedlecki Wiktor (Wilk) WiN
74. Zając Bronisław (Glina) WiN
75. Zając Edward (Granit) WiN / dowódca drużyny
76. Zając Stanisław WiN
77. Zając Tadeusz (Wiór)*** WiN
78. Zając Wacław (Mruczek) WiN

Wiski

79. Adamowicz Jan WiN
80. Furman Jan WiN
81. Hordejuk Bolesław AK
82. Kozak Stanisław NSZ
83. Kur Kazimierz (Słowacki) NSZ
84. Łukaszuk Józef (Mały) WiN
85. Oniszczuk Karol (Gałązka) WiN / z-ca komendanta rejonu
86. Piotrowski Józef (Burza) WiN

Woroniec

87. Abramowicz Bolesław WiN
88. Abramowicz Franciszek WiN / dowódca drużyny
89. Beń Gustaw WiN
90. Eliaszuk Wacław WiN
91. Korszeń Stanisław WiN
92. Korybski Jan (Maksym) WiN
93. Melnik Władysław WiN
94. Mikiciuk Franciszek WiN
95. Mikiciuk Józef WiN

Wólka Komarowska

96. Babicz Jan (Cichy) NSZ
97. Butrym Jan (Urycki) NSZ
98. Chajbos Józef NSZ
99. Jaroszewski Marian**** NSZ
100. Jaroszewski Teofil (Młodzian) NSZ
101. Klimkowski Stanisław NSZ / szef wywiadu rejonu
102. Łobacz Jan (Jeleń) NSZ / dowódca plutonu 1
103. Łobacz Józef (Sokołowski) NSZ
104. Łubiński Władysław (Czarniecki) NSZ
105. Maksymiuk Albin (Wiśniewski) NSZ
106. Matejczuk Józef (Geniusz) NSZ / dowódca drużyny
107. Oniszczuk Józef NSZ
108. Osypiuk Czesław (Żaba) NSZ
109. Osypiuk Gustaw NSZ
110. Stasiak Jan (Stal) NSZ / dowódca drużyny
111. Szcześniak Marian (Niepogodziński) NSZ
112. Zając Franciszek (Wysoki) NSZ
113. Zając Ignacy (Wicher) NSZ
114. Zając Józef (Dobiński)***** NSZ
115. Żurakowski Piotr NSZ

* informator UB ps. “Lipa”, 1949-1955

** informator UB ps. “Wrona”, 1948-1956

*** informator UB ps. “Skowronek”, 1947-1948

**** informator UB ps. “Drelich”, 1947-1957

***** informator UB ps. “Wieszak”, 1946-1956