Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Edycja V – 2015

NOMINOWANI

1. Jadwiga Jonasz, Dzieje Brzostówca i okolic, t. 1, wyd. RaSIL, Radzyń Podlaski 2015.
2. Szczepan Korulczyk, Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989-2009, wyd. RaSIL, Radzyń Podlaski 2015.
3. Halina Zgrajka, Z roli wyrośliśmy. Monografia wsi Sitno, wyd. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Sitno, Sitno 2014.
4. Dariusz Magier, Kierunki działań informacyjno-propagandowych poakowskiego podziemia antykomunistycznego w Obwodzie Radzyń w latach 1945-1946, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 13, 2015, s. 109-124.
5. Małgorzata Kołodziejczyk, Kronika budowy kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim autorstwa ks. Witolda Kobylińskiewgo, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 13, 2015, s. 169-198.

LAUREACI

Miejsce I i tytuł Bakałarza Radzyńskiego 2015 otrzymał – Szczepan Korulczyk za książkę Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989-2009 (Radzyń Podlaski 2015).

Szczepan Korulczyk

Uzasadnieni
Laureat pierwszego miejsca podjął udaną próbę zmierzenia się z ciekawym zagadnieniem z historii najnowszej samego Radzynia Podlaskiego. W jednej pracy zgromadził ogrom danych rozproszonych w wielu dokumentach, szczegółowo opisał proces wyborczy w Radzyniu w latach 1989 – 2009 i dzięki temu stworzył mapę wyborczą miasta. Książka ta jest kompendium wiedzy na temat wszystkich typów wyborów przeprowadzonych na terenie Radzynia Podlaskiego, zarówno parlamentarnych, w tym do Parlamentu Europejskiego, prezydenckich, samorządowych oraz referendów (1996, 1997, 2003). Liczne tabelaryczne zestawienia zawierające wyniki poszczególnych kandydatów, których jest około 1400, ale też komitetów
wyborczych czy frekwencji stanowią ważny element publikacji nadając jej formę przejrzystości. Dodatkowym atutem jest porównanie wyników radzyńskich z ogólnokrajowymi. Książka ta z pewnością może posłużyć szerszym refleksjom nad sympatiami politycznymi radzynian na przestrzeni lat. Ta prekursorska praca może stać się podstawą dla dalszych pogłębionych badań nad najnowszą historią polityczną oraz posłużyć lepszemu zrozumieniu losów politycznych Polski przez pryzmat małego miasteczka.

Miejsce II – Halina Zgrajka, Z roli wyrośliśmy. Monografia wsi Sitno (Sitno 2014).

Uzasadnienie
Laureatką drugiej nagrody jest autorka kolejnej monografii wsi z powiatu radzyńskiego. Jest co prawda emerytowaną nauczycielką, ale nie historykiem, więc opracowanie to wymagało od niej dodatkowej pracy związanej z interpretacją historyczną źródeł archiwalnych, które są solidną podbudową tej pracy. Autorka przeanalizowała wnikliwie opracowania historyczne oraz dokonała krytycznej analizy licznych relacji najstarszych mieszkańców wsi. Jak sama napisała o sobie „Jestem stąd, piszę o swoich – to atut i przeszkoda jednocześnie: znajomość miejsc
i ludzi z imienia, nazwiska a nawet przezwiska z jednej strony i obawa o zarzut braku obiektywizmu z drugiej strony.” I to da się zauważyć w całej pracy. Autorka stara się nie tylko odtworzyć chronologicznie dzieje swojej miejscowości, ale przede wszystkim pokazać jej mieszkańców w różnych aspektach życia. Nie tylko życia codziennego i szarego związanego z pracą na roli oraz z religijną obrzędowością,
ale życia kulturalnego i artystycznego, które w tej miejscowości ma długą i bogatą tradycję. Teatr Wiejski, który prężnie działa, swoimi początkami sięga lat 20-tych XX w. Obawa, by nie umniejszyć zasług swoich sąsiadów skłoniła autorkę do zamieszczenia szczegółowszych biogramów znaczniejszych mieszkańców oraz tych, którzy zrobili tzw. karierę w wielkim świecie. Domieszka nostalgii i płynność narracji sprawia, iż ta monografia przenosi nas nie tyle co do wsi, ale do ogrodu pamięci – dawnego Sitna i jego mieszkańców.

Miejsce III zajęła Jadwiga Jonasz za pierwszą część książki Dzieje Brzostówca i okolic, wydanej przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (Radzyń Podlaski 2015).

Uzasadnienie
Autorka nagrodzonej pracy jest emerytowana nauczycielką matematyki. Jak sama wyznała we wstępie do swojej książki, od dawna interesowała się historią swojej miejscowości i gdy tylko pozwolił jej czas, z ochotą przystąpiła do zbierania materiałów i spisania dziejów swojej wsi. W ten sposób powstał tom I monografii pobliskiego Brzostówca. Realizując swe zamierzenia korzystała z zasobów archiwalnych oraz publikacji naukowych, gromadząc nawet najdrobniejsze fakty dotyczące historii rodzinnej miejscowości. Publikację cechuje drobiazgowość i szczegółowość w odtwarzaniu dziejów i topografii miejsc. Niepełna chronologiczna nar racja historyczna jest rekompensowana zamieszczeniem, w przemyślany sposób, każdej informacji dotyczącej Brzostówca. Jej zaletą jest też bardzo bogata szata ikonograficzna. Autorka zamieszcza wiele zdjęć, planów topograficznych, i dokumentów. Publikacja ta, będąca wynikiem pasji autorki, staje się ważną nie tylko dla mieszkańców jednej wsi, ale również użyteczną dla badaczy regionu.