Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Edycja VII – 2017

NOMINOWANI

1. Szczepan Korulczyk, Wybory polityczne mieszkańców gminy Radzyń Podlaski w latach 1989-2009, Radzyń Podlaski 2017.
2. Dariusz Magier, Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Radzyniu Podlaskim (1982-1989) – element struktury organizacyjnej PZPR, aktotwórca, zespół archiwalny, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 7 (9), 2016, s. 33-47.
3. Dariusz Magier, Wokół Cudu Lubelskiego. Dwie relacje o „jaśniejących” obrazach w powiecie radzyńskim w lecie 1949 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XIII, 2016, s. 399-412.
4. Paweł Orłowski, Zarys dziejów parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 15, 2017, s. 211-220.
5. Jerzy Woźniak, Rys historyczny Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Podlasianka” w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2017.

 

UZASADNIENIA

MIEJSCE I / BAKAŁARZ RADZYŃSKI 2017 – Dariusz Magier, Wokół Cudu Lubelskiego. Dwie relacje o „jaśniejących” obrazach w powiecie radzyńskim w lecie 1949 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XIII, 2016, s. 399-412.

Autor przedstawił historię cudów, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego pod koniec lat 40 XX w. Cudu Lubelskiego, bardziej znanego oraz kilku cudów w postaci odnawiających się świętych obrazów w wiejskich domach na terenie powiatu radzyńskiego. Tekst czyta się z wypiekami na twarzy, nie jest bowiem pozbawiony walorów literackich, zarówno w części wprowadzającej – np. fragment o rolniku zamienionym w świnię, jak i w relacji z wydarzeń opowiedzianych przez świadka historii p. Stanisława Weremczuka. Kontrastowe zestawienie dwóch świadectw i jednocześnie światopoglądów, czyli komunistycznej władzy, której celem było ukształtowanie nowej rzeczywistości oraz małych społeczności, trwających przy wierze przodków, ukazuje te same treści, które rzeczywiście można nazwać tylko cudem. Przedstawiona historia nie tylko wzbogaca wiedzę, ale także cieszy i wzrusza. Słusznie zasługuje na przybliżenie i upowszechnienie wśród szerszego grona czytelników.

 

MIEJSCE II – Jerzy Woźniak, Rys historyczny Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Podlasianka” w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2017.

Powodem powstania tej publikacji jest 60 rocznica założenia Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Podlasianka” w Radzyniu Podlaskim, zakładu pracy którego duża część mieszkańców powiatu radzyńskiego już nie pamięta, chociaż Spółdzielnia w zmienionej formie istnieje do dzisiaj. Autor historię Spółdzielni osadził w historyczno-politycznych uwarunkowaniach, zarówno czasów peerelowskich jak i przemian ustrojowych po 1989 r. Na podstawie sprawozdań dokonywanych przez Spółdzielnię oraz relacji świadków przedstawił dosyć szczegółowo historię istnienia, zmiany organizacyjne, zmiany prawne i kondycję tego zakładu na przestrzeni 60 lat. Walorem tej publikacji jest bogata lista nazwisk pracowników oraz starannie opisane zdjęcia, wydobyte z prywatnych archiwów. Historia zawarta w publikacji jest ważna dla pracowników tego zakładu, ale też dla okolicznych rolników, producentów warzyw i owoców, którzy przez lata współpracowali ze Spółdzielnią, która była ważnym miejscem ich rozwoju i funkcjonowania. Opracowanie to uzupełnia wiedzę z zakresu historii lokalnej a jego wartość podkreśla fakt zebrania i utrwalenia rozproszonych źródeł dotyczących jednej ze spółdzielni działającej w okresie PRL.

MIEJSCE III – Paweł Orłowski, Zarys dziejów parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej, “Radzyński Rocznik Humanistyczny” tom 15, 2017, s. 211-220.

Ten artykuł to kolejna pozycja wzbogacająca historię lokalną. Autor z dużą dbałością, a jednocześnie obiektywizmem przybliżył historię powstania parafii w Woli Osowińskiej. „Zarys dziejów parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej” to nie tylko źródło poznania okoliczności, czy wręcz procesu powstania nowej parafii, ale także obraz społeczności, która ją tworzyła, portret najważniejszych z jej założycieli i budowniczych świątyni. Uchwycona została również mentalność małej społeczności na przestrzeni prawie całego XX w. Choć ze względu na ograniczone źródła autor prezentuje zarys powstania tej parafii, wykorzystując zasoby archiwalne jak i prasowe, to artykuł ten jest ważny dla małej społeczności.