Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Edycja I – 2011

NOMINOWANI

1. Krzysztof Gombin, Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009.

2. Alicja Gontarek, Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej w środowisku lokalnym i poza nim w XIX i XX wieku [WRH, t. 6, 2009, s. 217-253].

3. Dominika Leszczyńska, Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim, Radzyń Podlaski 2011.

4. Dariusz Magier, Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa [RRH, t. 9, 2011, s. 116-134].

5. Dariusz Magier, Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975 [RRH, t. 9, 2011, s. 208-251].

6. Dariusz Magier, Artur Rogalski, Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815), Radzyń Podlaski – Siedlce 2011.

LAUREACI

I miejsce:
Dominika Leszczyńska – Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim, Radzyń Podlaski 2011.

Uzasadnienie:
Dwuletnia praca Dominiki Leszczyńskiej, można rzec głównie w terenie, pozwoliła nam wszystkim zobaczyć na nowo to co widzimy czasem codziennie jadąc czy idąc do pracy, do kościoła, czy w jakiekolwiek inne miejsce, czyli te stare krzyże, kapliczki, pomniki, które dla nas są oczywiste bo są od zawsze, ale są jednak pewną zagadką. Dzięki autorce, której idea objęła obszar całego powiatu wyraźne stało się, że Ziemia Radzyńska usiana jest miejscami pamięci, tymi starymi, o których już wieść gminna zamilkła lub mówi coraz rzadziej i tymi nowymi, które tę pamięć mają uwiecznić. Po raz pierwszy Dominika zebrała te miejsca w jednym starannym edytorsko opracowaniu, zadbała o odtworzenie ich historii, uwieczniła na fotografiach, w dużej części własnych i ten obecny stan utrwaliła na kolejne dekady. Za pietyzm i dokładność, wartości edukacyjne, ogromną pracę włożoną w zebranie materiałów i ciekawą prezentację Kapituła Bakałarza Radzyńskiego przyznała I nagrodę oraz tytuł „Bakałarza Radzyńskiego 2011”.

Od lewej: Dominika Leszczyńska, Dariusz Magier, Krzysztof Gombin.

II miejsce egzekwo:

D. Magier – Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa, RRH, t. 9, 2011, s. 116-134.

Uzasadnienie:
Dr Dariusz Magier doskonale łączący role archiwisty i historyka, jest autorem niezwykle twórczym, specjalizującym się w okresie komunizmu w Polsce. Wśród 6 nominowanych prac w ścisłym finale znalazły się 3 pozycje jego autorstwa, w tym jedna jako współautora.
Nagrodzony artykuł, oparty głównie na materiale źródłowym znajdującym się w radzyńskim archiwum, jest syntezą struktury organizacyjnej radzyńskiej władzy komunistycznej, czyli Komitetu Miejskiego działającego od 1975 r. przekształconego w 1982 r. w Komitet Miejsko-Gminny. Praca zawiera charakterystykę spuścizny aktowej tej struktury, jej zadania oraz wykaz członków władzy wykonawczej w latach 1975 – 1990. Artykuł ten może stanowić dla młodego pokolenia materiał sensacyjny, a ponad to rozwiewa dyskusje nad polityczną przeszłością części przedstawicieli obecnej władzy.

Krzysztof Gombin – Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009.

Uzasadnienie:
Książka dr Krzysztofa Gombina traktuje w sposób kompleksowy artystyczne dokonania Eustachego Potockiego w jego rezydencjach oraz kościołach m. in. w Sernikach, Warszawie, Kurowie oraz, co dla nas najistotniejsze w Radzyniu Podlaskim. Pałacowi radzyńskiemu autor poświecił najwięcej miejsca dokonując gruntownej analizy archiwalnych źródeł, w tym druków panegirycznych pisanych na cześć Eustachego i jego żony Marii z Kątskich. Takie ujęcie tematu stało się kluczem do wyjaśnienia wielu wątków rzeźbiarskiej dekoracji pałacu, jej symboliki, pozwalającym lepiej zrozumieć ideę postrzegania dzieł sztuki przez odbiorców w XVIII w. Pozwoliło też obalić niektóre dotychczasowe wyniki badań wcześniejszych autorów. Swobodny styl łączący fakty historyczne z analizą wartości artystycznych i XVIII-wiecznej obyczajowości sprawia, że książka jest interesująca nie tylko dla konesera historii sztuki.