Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Sprawozdanie z działalności Instytutu za 2019 rok

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Nauki i Kultury “Libra”, które miało wczoraj miejsce w Lublinie, było rónież okazją do podsumowania działalności Instytutu Bronisława Szlubowskiego w 2019 roku. A była ona bardzo aktywna.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Instytutu Bronisława Szlubowskiego w 2019 r.

Instytut Bronisława Szlubowskiego powstał podczas zebrania założycielskiego 12 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” podjęło uchwałę o włączeniu Instytutu do struktury Towarzystwa jako oddziału radzyńskiego.

 Władze stowarzyszenia:

Zarząd

 • Prezes – Dariusz Magier
 • Sekretarz – Agnieszka Gątarczyk
 • Rzecznik prasowy – Jakub Hapka
 • Członek – Grzegorz Karpiński

 

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Jerzy Woźniak
 • Członek – Joanna Kowalik-Bylicka
 • Członek – Maciej Michniewicz

 

Informacje ogólne

Siedzibą Instytutu jest miasto Radzyń Podlaski. Instytut nie posiada własnego biura. W roku 2019 miał 18 członków.

Działalność Instytutu w 2019 r.

 

L.p. Wydarzenia Data
1 Spotkanie założycielskie Instytutu Bronisława Szlubowskiego i wybór władz 12.01.2019
Podpisanie porozumienia z 18 Dywizją Zmechanizowaną w Siedlcach 14.02.2019
2 Współorganizacja VI Marszu Żołnierzy Wyklętych 1.03.2019
3 Uruchomienie portalu www.kozirynek.online 1.04.2019
4 Udział w komitecie honorowym Lubelskiego Marszu ku pamięci Witolda Pileckiego 12.05.2019
5 Współorganizacja konferencji naukowej „Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu w połowie XVIII w.”

 

7-9.06.2019
6 Współorganizacja uroczystości 500-lecia Unii Lubelskiej w Wohyniu 28.06.2019
Podpisanie porozumienia z Miastem Radzyń Podlaski w sprawie muzeum w byłym areszcie Gestapo i PUBP w Radzyniu Podlaskim 2.07.2019
7 Współorganizacja konferencji naukowej w Siedlcach pt. „Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Historia i współczesne wyzwania” 4-5.09.2019
8 Uhonorowanie Instytutu pamiątkowym medalem za wspieranie działań dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej. 6.09.2019
9 Dzień Patrona – Msza św. za duszę śp. Bronisława Szlubowskiego 19.12.2019

 

Raporty

 1. Koncepcja placówki muzealnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A (2.03.2019).
 2. Stanowisko w sprawie nagrobków żydowskich znajdujących się w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A (3.07.2019).

 

Cykl „Spotkanie u Hrabiego”

 1. Prof. Artur Górak „Czy wynarodowienie to nowoczesność? Przykład rosyjskich projektów herbów Radzynia i innych miast regionu” (13.09.2019).
 2. Promocja książki Marka A. Kamińskiego i Ernesta Szuma Janosik podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem (30.09.2019).
 3. Spotkanie autorskie z poetą Adrianem Szarym (5.10.2019).
 4. Promocja tomu 17 „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” i referat Dominiki Leszczyńskiej nt. Mariana Wrońskiego – pochowanego w Radzyniu malarza i sybiraka (26.10.2019).
 5. Prof. Mirosław Szumiło „Żydokomuna – prawda czy mit?” (15.11.2019).
 6. Damian Sitkiewicz „Adolf Dykow – kat Podlasia” (30.11.2019).
 7. Promocja nr 17 czasopisma „Kozirynek” (14.12.2019).

 

Działalność wydawnicza:

 1. „Kozirynek Nowy”, nr 17.
 2. „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 17, 2020.
 3. Damian Sitkiewicz, Zbrodnicza działalność Adolfa Dykowa (1907-1943) – funkcjonariusza gestapo w Radzyniu Podlaskim (Radzyń Podlaski 2019).
 4. Sławomir Walencik, Tupnięć dotyk łaskawy (Radzyń Podlaski 2019).

 

Patronat:

Pod patronatem Instytutu ukazały się następujące tomiki poetyckie grupy wydawniczej Poetariat (Wieluń 2019):

 1. Antologia poezji współczesnej Strefa ciszy.
 2. Magdalena Kapuścińska Aneks do rzeczywistości.
 3. Kamil Borkowski Zdążyć.
 4. III tom antologii poezji współczesnej Poezja na każdy dzień.
 5. Magdalena Kapuścińska Santa City.
 6. Antologia poezji współczesnej Gwiazdozbiór Pegaza.