Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Wiersz na niedzielę

Na “pokładzie” witamy poetę z Radomia – Adriana Szarego.

Mówiłaś Arka

i stawało się przymierze między nami.

Moje praktyki religijne. Twoje pielgrzymki do Mekki.

Tylko jeden będzie ocalony.

Po jednej parze każdego

gatunku.

A co jeżeli  nie masz pary,

jeśli jesteś singlem.

Gdyby dziś był wielki potop

może oczyściłby

atmosferę między nami.