Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Koncepcja muzeum w Radzyniu Podlaskim

W minioną sobotę Zarząd Instytutu Bronisawa Szlubowskiego przyjął Koncepcję placówki muzealnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A.

Dokument ma pełnić rolę wzorcowego opracowania minimalnych wymogów planowanego w Radzyniu muzeum w byłym areszcie śledczym Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa, by mogło stanowić pełnoprawną placówkę muzealną. Jego celem – wskazanie decydentom możliwości i kierunków działania w tworzeniu tej placówki. Koncepcja jest podsumowaniem prac merytorycznych w tym zakresie prowadzonych przez członków Instytutu od ponad dekady. Przypomnijmy, że ich efektem jest już publikacja Dariusza Magiera ze zdjęciami Pawła Żochowskiego pt. Godzina cierpienia. Żołnierze podziemia antykomunistycznego w areszcie śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim (1944-1954) oraz profil społecznościowy TAK dla Muzeum w katowni Gestapo/UB w Radzyniu Podlaskim, dokumentujący działania społeczne mające na celu utworzenie muzeum.

Opublikowana koncepcja uzasadnia potrzebę stworzenia placówki, proponuje jej nazwę, omawia problematykę organu założycielskiego, artykułuje cele statutowe i metody pracy muzeum, jego organizację, wreszcie przedstawia harmogram niezbędnych do jej utworzenia działań oraz korzyści dla miasta i powiatu płynące z utworzenia muzeum.

Dokument jest pierwszym z opracowań i raportów Instytutu Bronisława Szlubowskiego, który inicjuje swoją działalność jako radzyński think tank funkcjonujący w sferze społeczno-kulturalnej.

Zobacz Koncepcję placówki muzealnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A.