Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Katalog inskrypcji

 

Katalog inskrypcji z cel aresztu śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim

© Copyright by Dariusz Magier, Paweł Żochowski & Towarzystwo Nauki i Kultury “Libra”, 2021

Proponowany sposób cytowania:

Dariusz Magier, Paweł Żochowski, Katalog inskrypcji z cel aresztu śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim, http://instytutszlubowskiego.pl/katalog-inskrypcji/


 

Fotograficzna inwentaryacja inskrypcji została przeprowadzona wiosną 2020 r. Na ścianach pokrytych w większości nieczytelnymi już zapisami więzionych w tym miejscu ludzi udało się odczytać 263 znich. Daty pozostawione przez prześladowanych świadczą, że wszystkie pochodzą z okresu reżimu komunistycznego z lat 1944-1950.

(Kliknięcie w inskrypcję otworzy fotografię)

 

Personalne

 1. Adamowicz Wacław
 2. Bogucki Ludwik (Międzyrzec)
 3. Bosko
 4. Bosko Czesław (Zabiele)
 5. Brodecki
 6. Brodzki Rafał
 7. Buczyński
 8. Butrym Jan
 9. Bylicki Hieronim (Siemień, 1946)
 10. Ciok Władysław
 11. Demianiuk Kazimierz
 12. Denisiuk Zdzisław
 13. Dobrowolski
 14. Domański
 15. Domański (Tchórzew)
 16. Domański Józef (Paszki D., 14 XI 45)
 17. Dymowski
 18. Dzyr Józef
 19. Eliaszuk Stanisław
 20. Fajkowski
 21. Góral Szczepan (Tchórzew)
 22. Grzejda
 23. Grzeszyk Edward (Wygnanka)
 24. Harasimiuk Jan (Międzyrzec)
 25. Ignaciuk Aleksander (Worsy, 22 IV 46, 24.4.46, dni 16)
 26. Ignaciuk Zygmunt (Ossowa)
 27. Izdebski C.
 28. Jarosz Eugeniusz (28 V 48)
 29. Juchimiuk
 30. Juchimiuk Ludwik
 31. Kaczan Jan
 32. Kalicki Aleksander (Olszewnica, 8 IX 1944)
 33. Kamecki
 34. Kamecki Aleksander (31 VIII)
 35. Karwowski Stanisław (Wygnanka)
 36. Kaszyński Stanisław (Wólka Komarowska)
 37. Kieruczenko M. (25 XI 50)
 38. Koczkodaj
 39. Komoń K. (Polskowola)
 40. Koroluk Stanisław
 41. Kot
 42. Kowalczyk
 43. Kowalczyk Tadeusz (Łuków)
 44. Kowalik Franciszek (Siedlanów, 2 II 46)
 45. Król Kazik (Gimn. Mech. Radzyń, Maturzysta, 25 V 45)
 46. Krupski Stanisław
 47. Kryński
 48. Kryński Wojciech
 49. Kubalski
 50. Kuć Czesław
 51. Kuć Józef
 52. Kuć Józef (Siedlanów, 46)
 53. Kudzio
 54. Kudzio Feliks (Żabików)
 55. Kulasik
 56. Kulik, Żerocin (1948)
 57. Kulikowski
 58. Kurowski Jan (14.11.1944)
 59. Kwiatek Stefan
 60. Lampasiuk Józef (Kąkolewnica)
 61. Lecyk
 62. Lecyk M.
 63. Lewczuk Józef (Radcze)
 64. Lipski Stefan
 65. Łubiński Alfons (Wólka Kom., 17 II 46)
 66. Łuciuk Stanisław
 67. Majewski Henryk
 68. Makaruk Jan (Tłuściec)
 69. Makaruk W. (wieś Krzewica)
 70. Mańko
 71. Marciszewski Stanisław (Kożuszki, 1946)
 72. Matejek Konstanty (Brzozowica)
 73. Mazur Stefan, Jurki
 74. Michalak Stanisław
 75. Mikiciuk Franciszek
 76. Miłosz Stanisław (Kąkolewnica)
 77. Mróz Aleksander (Niewęgosz, 13.5.46)
 78. Mróz Józef (Niewęgłosz, 17 V 46)
 79. Musiatowicz Józef (13-23 V 1949)
 80. Musiejuk Stanisław
 81. Najdychor, Kozły
 82. Nazaruk Wacław
 83. Obroślak Zygmunt (22 V 46)
 84. Oksiejuk St. (Biała)
 85. Olesiejuk
 86. Paleńciuk J. (Brzostówiec, VII/XI 46)
 87. Paskudzki Jan
 88. Pawlina B. (Branica)
 89. Pawluczuk
 90. Pawluczuk (Kąkolewnica, 23.4.46)
 91. Pietruszka Jan
 92. Pietruszka Józef 
 93. Pietruszka Marian
 94. Pietruszka Wojciech (Przychody)
 95. Pietrzak
 96. Pociejuk Sta. (Polskowola)
 97. Powroźnik Jan (Wola Tulnicka)
 98. Protaś J.
 99. Radczuk
 100. Roch 46 [Aleksander Wereszko]
 101. Romanowski Zdzisław
 102. Rupaluk
 103. Saczuk Stanisław (Wólka Komarowska, 19 dni)
 104. Sak
 105. Samociuk Antoni
 106. Sawicki W., 45
 107. Sawczuk
 108. Sawczuk Józef (Kozły)
 109. Sidoruk Bolesław (Międzyrzec)
 110. Sidoruk Bolesław (13 IX 45 – 9 X)
 111. Sikora
 112. Siłaczuk (Łózki)
 113. Siłuszyk Stanisław (Rzeczyca)
 114. Skrzymowski Stanisław (25.8.50)
 115. Sobieszuk W.
 116. Stasiak
 117. Stefańczuk Leon (Bereza)
 118. Stefański, Łózki
 119. Szaniawski Władysław (Międzyrzec)
 120. Szaniawski Władysław (Ulan, 20 II 1946)
 121. Tchórzewski Zygmunt (Lichty)
 122. Terlikowski Leon
 123. Troć W.
 124. Trzciński Jan (Miłków)
 125. Turyk Marian
 126. Tymoszuk Marian (Wygnanka)
 127. Walicki
 128. Wiatr Bronisław (Lichty, 18.10.45)
 129. Wierzbicki Henryk
 130. Wiąc Jan
 131. Wiącek Jan
 132. Wieliczko Kazimierz
 133. Wojciechowski H.
 134. Woś
 135. Wróblewski
 136. Wróblewski St.
 137. Wysokiński Tadeusz (Grochówka, 12 IX 48)
 138. Zabielski Edmund (Krasew)
 139. Zając
 140. Zając Józef (Wólka Komarowska)
 141. Zakrzewski
 142. Zakrzewski Henryk
 143. Zdanowska B. (Puchacze, X 47)
 144. Żukowski Tadeusz (Białka, 21 II 1946)
 145. Żurawski Czesław

Miejscowości

 1. Bereza – 1_024, 2_014
 2. Biała – 2_007, 2_013
 3. Białka – 5_001
 4. Branica – 7_001
 5. Brzostówiec – 2_009
 6. Brzozowica – 5_011
 7. Grochówka – 6_029
 8. Jurki – 3_007
 9. Kąkolewnica – 1_022, 5_026, 5_028
 10. Kolembrody – 1_006, 2_003
 11. Krzewica – 6_004
 12. Lichty – 4_002, 6_013
 13. Łuków – 5_016
 14. Kozły – 1_009, 1_025
 15. Kożuszki – 6_023
 16. Krasew – 6_046, 6_052
 17. Międzyrzec – 1_001, 2_012, 6_033
 18. Miłków – 5_019
 19. Niewęgłosz – 5_003, 5_013, 6_003, 6_035
 20. Olszewnica – 6_031
 21. Ossowa – 6_010
 22. Paszki D. – 2_008
 23. Polskowola – 1_007, 1_020, 1_026, 6_028
 24. Przychody – 6_039
 25. Puchacze – 5_010
 26. Radzyń – 6_045, 6_051
 27. Radcze – 2_015
 28. Rzeczyca – 6_35
 29. Siedlanów – 2_013, 6_009
 30. Siemień – 6_056
 31. Szachy, dni 14 – 6_028
 32. Tchórzew – 2_008, 6_007
 33. Tłuściec – 6_037
 34. Ulan – 6_030
 35. Worsy – 5_018, 6_010
 36. Wólka Komarowska – 3_005, 6_009, 6_010, 6_050
 37. Wólka Tulnicka – 2_019, 4_011
 38. Wygnanka – 1_002, 1_003, 1_015, 6_020
 39. Zabiele – 1_010, 6_059
 40. Żabce – 2_014
 41. Żabików – 5_009, 6_047, 6_052
 42. Żakowola – 3_001
 43. Żerocin – 2_003, 2_020

Daty

 1. 2-3 IX 1944 – 4_010
 2. 8 IX 1944 – 6_031
 3. 14 XI 1944 – 6_040
 4. 3 V 1945 – 5_005
 5. 4 VI 1945 – 5_005
 6. 25 V 1945 – 6_045, 6_051
 7. 29 VII 1945 – 6_047
 8. 18 X 1945 – 4_002
 9. 13 IX 1945 – 3_003, 6_042
 10. 14 XI 1945 – 2_008
 11. 18 XI 1945 – 1_007
 12. 1946 – 6_009, 6_023, 6_056
 13. 2 II 1946 – 2_013
 14. 17 II 1946 – 3_005
 15. 20 II 1946 – 6_030
 16. 21 II 1946 – 2_011, 5_001
 17. 22 IV 1946 – 6_010
 18. 23 IV 1946 – 1_022, 5_018
 19. 13 V 1946 – 5_013
 20. 17 V 1946 – 6_003
 21. 22 V 1946 – 5_021, 6_053
 22. VII/XI 1946 – 2_009
 23. 1947 – 2_010
 24. 10 VII 1947 – 3_003
 25. X 1947 – 5_010
 26. 1948 – 2_003, 2_020
 27. 28 V 1948 – 5_013
 28. 12 IX 1948 – 6_029
 29. 14 IX 1948 – 7_002
 30. 29 I 1949 – 6_048
 31. 13-23 V 1949 – 7_003
 32. 25 VIII 1950 – 6_­011
 33. 9 X 1950 – 6_057
 34. 30 X 1950 – 6_049
 35. 25 XI 1950 – 5_007

Religijne

 1. Boże
 2. Boże daj wyzwolenie więźniom niewinnym
 3. Boże Ojcze ratuj nas. Mróz Olek, 13 V 46, Niewęgłosz
 4. Boże † ratuj
 5. Boże ratuj
 6. Boże ratuj nas
 7. Boże wyprowadź mnie stąd
 8. Boże zlituj się nad więźniami
 9. Boże zmiłuj
 10. Bóg jest wszędzie
 11. Bóg † z nami
 12. Jezu pamiętaj o mnie
 13. Jezu wybaw nas
 14. Jezu wyprowadź mnie stąd. Mario Matko najłaskawsza ratuj!
 15. Jezu zmiłuj się nad nami
 16. Królowo Polski ratuj
 17. O Boże ratuj nas
 18. O Boże zlituj się
 19. Panie Jezu zlituj się nad nami
 20. Pod Twoją obronę się uciekamy
 21. Zdrowaś Maryja

Sentencje

 1. Cela więzienna to żywy grób
 2. Denisiuk Zdzisław tu siedział za pijaństwo, zabrany z komisji wojskowej dn. 2 IX 1944 r. zwolniony 3 IX 1944 r., zapłacił sto złotych kary
 3. Dopiero wówczas człowiek może ocenić jakim dobrem jest wolność, gdy ją utraci, 14.9.48
 4. Junaki z Sosnowicy koło Parczewa odjechali do Lublina dnia 29 I 1949 r.
 5. Każda godzina cierpienia niech hartuje wolę i myśli wznosi do Boga
 6. Milicjant Demianiuk Kazimierz tu siedział dnia 29 VII 1945 r.
 7. Siedział Powroźnik Jan z Wólki Tulnickiej gm. Siemień
 8. Władysław Szaniawski z Międzyrzeca ulica Łukowska numer domu 45 siedział tu IIIIII dni niewinnie przez ludzkie języki
 9. Życie ludzkie jest kruche i nietrwałe jak porcelana, 49

Rysunki

254. Człowiek modlący się pod krzyżem

255. Gwiazda Dawida

256. Kapliczka, modlący się ludzie

257. Kapliczka z Najświętszym Sakramentem

258. Kapliczka z numerem celi 6

259. Kościół

Inne

260. napisy po rosyjsku/ukraińsku

261. napis zaszyfrowany

262. sygnatura: A.K.

263. sygnatura: Boże † WiN