Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Wernisaż malarstwa Jacka Schmidta

Dziś o 18.00 Galeria “Oranżeria” zaprasza na wernisaż malarstwa Jacka Schmidta. Górala z Podhala, mieszkającego i pracującego na Pradze od 2007 roku. Malarz i fotograf, pedagog sztuki z wykształcenia (WSP Kraków 1985), autor ponad 30 wystaw indywidualnych malarstwa (akwarela, malarstwo sztalugowe), fotografii, grafik i rysunków, stypendysta MKiDN z plastyki na rok 2010.

Jacek Schmidt

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ( dziś Uniwersytet Pedagogiczny) zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą i portretami,ale też fotografią i grafiką.
W 2010 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury. Tworzy na Pradze w Warszawie. Tam znajduje się jego pracownia , pełniąca też funkcje gabinetu terapii sztuką . To tu wraz z córką Anną od 2016 roku pracuje z młodzieżą z warszawskich środowisk dysfunkcyjnych. Jest współtwórcą zespołu Hope 4 Street i Fundacji Twoja Pasja .Za działalność społeczną i artystyczną  został nagrodzony statuetką Floriana.
Jacek Schmidt jest autorem ponad 30 wystaw, blogerem, edukatorem sztuki ale przede wszystkim artystą malarzem.