Radzyński Rocznik Humanistyczny

Portal Kozirynek

Oświadczenie Zarządu RaSIL z 6.10.2018 roku

Oświadczenie członków Zarządu Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w sprawie umowy koalicyjnej zawartej przez KW RaSIL

W związku z zawarciem wyborczego porozumienia przez Prezesa Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych z jednym z kandydatów na stanowisko Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, oświadczamy, że decyzja ta nie odzwierciedla stanowiska większości członków Zarządu Stowarzyszenia, co oznacza, że podjęta została jednoosobowo, samowolnie, stanowiąc nadużycie wobec ustroju RaSIL wyrażonego w Statucie.

W związku z powyższym informujemy, że wszczęto już procedurę zmierzającą do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji przez najwyższe statutowe władze Stowarzyszenia.

Oświadczamy również, że poczynania Komitetu Wyborczego RaSIL nie są tożsame ze stanowiskiem Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

Podpisali członkowie Zarządu RaSIL:

Dariusz Magier – wiceprezes
Jerzy Woźniak – sekretarz
Paweł Żochowski – skarbnik
Agnieszka Gątarczyk – członek
Andrzej Klimiuk – członek

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ